[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương với 329 NST đơn. Gen B nằm trên NST trong hợp tử dài 5100A0 và có A = 30% số nuclêôtít của gen. Môi trường tế bào đã cung cấp 63000 nuclêôtít cho quá trình tự sao của gen đó trong 3 đợt phân bào của hợp tử nói trên .


a  Xác định tổng số NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi trong toàn bộ số tế bào được hình thành sau 3 đợt phân bào của hợp tử .
b . Gen B thuộc NST nào của hợp tử ?
c. Nếu một tế bào được hình thành từ hợp tử nói trên phân bào liên tiếp 4 đợt thì môi trường tế bào phải cung cấp bao nhiêu nuclêôtít từng loại cho quá trình tổng hợp của gen B ?
d. Khả năng biểu hiện kiểu hình của cơ thể được phát triển từ hợp tử nói trên ?
Biết rằng gen B trong thế hệ tế bào cuối cùng ở các trường hợp trên đều ở trạng thái chưa nhân đôi .


a. Xác định tổng số NST trong các hợp tử :
      -       2n x(2k - 1)  =  329
              à 2n  =  329/(23 - 1) = 47 NST
-Như vậy dị bội đã xảy ra ngay từ khi hợp tử tạo thành ở dạng (2n + 1 ) =   (46 + 1) = 47 NST à TB chứa một cặp NST dạng thể ba
à Toàn bộ NST trong các tế bào mới tạo thành khi hợp tử phân bào là :
          23 x 47  = 376 NST
b. Xác định vị trí gen B :
-         N của gen = 5100 x 2 / 3,4 = 3000 N
-         N của gen B trong 1 tế bào là : 63000 /(23 – 1 ) = 9000 N
-         Số lượng gen B trong tế bào là : 9000 N : 3000 N  = 3 (gen)
àVậy gen B nẳm ở thể ba .
c . Xác định số N mỗi loại do môi trường cung cấp .
  - N trên B là : A = T = 30% = 900 N ; G = X = 20% = 600 N
   - Khi tế bào phân chia 4 đợt cần : A = T = (24 – 1 ) x 3 x 900 = 40500 N
                                                         G= X =  (24 – 1 ) x 3 x 600 = 27 000N
d . Khả năng biểu hiện kiểu hình của cơ thể phát triển từ hợp tử dị bội trên là :
            - Nếu thể ba ở NST số 21 : Gây hội chứng Đao
            - Nếu thể ba D (ở NST số 13-15 ) : Gây hội chứng Patau (Pa tô)
            - Nếu thể ba E (ở NST số 16-18) : Gây hội chứng Esvardsa (Ét uốt)
            - Nếu thể ba ở NST số 23 dang XXY  : Gây hội chứng Claiphenter
            - Nếu thể ba ở NST số 23 dang XXX : Gây hội chứng 3X- Siêu nữ
                      àCác dạng thể dị bội ở người đều gây hại cho cơ thể . 
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học


Sinh học, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập Sinh học, Giải bài tập Sinh học,

SInh học 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 12, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Bài tập Sinh học, Gen, Đột biến, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top