[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP 

Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP


Câu 1.Ưu thế lai là hiện tượng con lai
  A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
  B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.
  C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.
  D. được tạo ra do chọn lọc cá thể.
Câu 2.Giả thuyết về trạng thái dị hợp tử giải thích về hiện tượng  ưu thế lai có công thức lai
A. AABBCC   x   aabbcc.
B. AABBcc     x   aabbCC.
C. AABbCC     x   aabbcc.
D. AABBcc     x   aabbCc.
Câu 3.Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trạng tốt nhất có kiểu gen
A. Aa.
B. AA.
C. AAAA.
D. aa.
Câu 4.Giả thuyết về trạng thái cộng gộp giải thích về hiện tượng  ưu thế lai có công thức lai
A. AABBcc   x   aabbCC.
B. AABBCC     x   aabbcc.
C. AABbCC     x   aabbcc.
D. AABBcc     x   aabbCc.
Câu 5.Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục đích
A.tạo giống mới.
B.tạo ưu thế lai.
C.cải tiến giống.
D.tạo dòng thuần.
Câu 6.Tự thụ phấn ở thực vật hay giao phối cận huyết ở động vật dẫn đến thoái hoá giống vì qua các thế hệ
  A. tỉ lệ đồng hợp tăng dần, trong đó các gen lặn có hại được biểu hiện.
  B. tỉ lệ dị hợp giảm nên ưu thế lai giảm.
  C. dẫn đến sự phân tính.
  D. xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Câu 7.Hiện tượng thoái hoá giống ở một số loài sinh sản hữu tính là do
A. lai khác giống.
B. lai khác dòng.
C. tự thụ phấn, giao phối cận huyết.
D. lai khác loài.
Câu 8.Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn người ta đã tiến hành cho
            A. tự thụ phấn.
            B. lai khác dòng.
            C. lai khác thứ.
            D. lai thuận nghịch.
Câu 9.Đối với cây trồng, để duy trì và củng cố ưu thế lai người ta có thể sử dụng
            A. sinh sản sinh dưỡng.
            B. lai luân phiên.
            C. tự thụ phấn.
            D. lai khác thứ.
Câu 10.Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất trong phép lai
            A. khác dòng.
            B. khác thứ.
            C. khác loài.   
            D. thuận nghịch.
Câu 11.Ưu thế lai cao nhất ở thế hệ lai
            A. F1.
            B. F2.
            C. F3.
            D. F4.
Câu 12.Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì
dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau.
có đặc điểm di truyền không ổn định.
tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai F1 bị giảm dần qua các thế hệ.
đời sau dễ phân tính.
Câu 13. Ưu thế lai được biểu hiện rõ nhất trong phép lai nào sau đây?


                        A. Lai khác thứ
                        B. Lai khác dòng
                        C. Lai khác loài
                        D. Lai cải tiến.
Câu 14. Phép lai nào sau đây được xem là giao phối cận huyết ?
            A. lai giữa các vật nuôi cùng bố mẹ
            B. tự thụ phấn bắt buộc ở cây trồng
            C. lai ngẫu nhiên các vật nuôi khác nhau
            D. lai ngẫu nhiên các cây trồng khác nhau
Câu 15. Ở thực vật để duy trì và củng cố ưu thế lai thì người ta sử dụng phương pháp:
            A.  Cho F1 lai với cơ thể bố hoặc mẹ.
            B. Cho F1 tự thụ phấn.
            C. Sử dụng hình thức sinh sản sinh dưỡng.
            D.  Sử dụng hình thức lai hữu tính giữa các cá thể F1.
Câu 16. Cơ thể lai có biểu hiện ưu thế  lai rõ nhất ở phép lai nào sau đây ?
            A. AABBDD        x         AABBDD
            B. AABBdd          x         aabbDD
            C. AaBbDd           x         AaBbDd
            D. AaBbDd           x         aabbdd
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Chọn giống
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top