[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...Hướng dẫn cài đặt Viettel Money => Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm 1000 USD bằng điện thoại từ tay không và hơn thế - Kèo ăn chắc

 (Sangkiengiaovien.com)Trong 1 quần thể lớn, ngẫu phối ,nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi  từ thế hệ này sang thế hệ khác


III- CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI.
1. Quần thể ngẫu phối:
- Các cá thể trong quần thể kết đôi giao phối với nhau một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Do đó tạo ra một số lượng rất lớn các biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa và chọn giống đồng thời quần thể ngẫu phối có thể duy trì ổn định tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể qua các thể hệ trong những điều kiện nhất định.
- Quần thể người:
            + Có thể coi là quần thể ngẫu phối khi kết hôn một cách ngẫu nhiên. Ví dụ việc lựa chọn bạn đời không phụ thuộc vào nhóm máu.
            + Có thể coi là quần thể giao phối không ngẫu nhiên khi kết hôn dựa vào đặc điểm hình thái của cơ thể hoặc tính tình, tôn giáo, trình độ học vấn, …
 2. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể:
a. Nội dung định luật Hacđi- Vanbec:
- Một quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu gen (thành phần kiểu gen) của quần thể tuân theo công thức sau:
            p+ 2pq + q2 = 1
- Định luật hacđi vanbec:
            + Nội dung: trong 1 quần thể lớn , ngẫu phối ,nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi  từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức: p2 + 2pq +q2 =1
- Nếu trong 1 quần thể, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên NST thường
+ Gọi p là tần số alen A; q là tần số alen a
à p + q = 1
  à Thành phần kiểu gen của quần thể: pAA + 2pq Aa + q2 aa = 1
Trong đó plà tần số kiểu gen AA ; 2pq là tần số kiểu gen Aa; qlà tần số kiểu gen aa.
- Nếu trong 1 quần thể, xét 1 gen có 3 alen A1; A2 và a nằm trên NST thường
+ Gọi p là tần số alen A1; q là tần số alen A2; r là tần số alen a à p + q + r = 1
à Thành phần kiểu gen của quần thể: pA1A1 + q2 A2A2 + r2 aa + 2pq A1A+ 2pr A1a + 2qr A2a = 1
- Nhận xét: tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối không thay đổi qua các thế hệ
Bài tập: Một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền.
            - Hãy tính tần số alen và thành phần các kiểu gen của quần thể. Biết rằng, bệnh bạch tạng là do 1 gen lặn nằm trên 1 NST thường quy định.
            - Tính xác suất để 2 người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bệnh bạch tạng.
Bài giải:
- Quy ước:      A – người bình thường; a – người bạch tạng.
                        p là tần số alen A; q là tần số alen a
- Quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền à Thành phần kiểu gen của quần thể tuân theo công thức Hacđi – Vanbec : pAA + 2pq Aa + q2 aa = 1
à q2 aa = 1/10000 à q = 0,01 à p = 1 – q = 0,99.
à Thành phần kiểu gen của quần thể là : 0,9801 AA + 0,0198 Aa + 0,0001 aa = 1.
à Xác suất để 2 vợ chồng cùng có kiểu gen dị hợp Aa là: [ 2pq/(p2 + 2pq)]2
à Xác suất để 2 vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng là:
            [ 2pq/(p2 + 2pq)]2 × ¼ = 0,00495 = 0,495%.
b. Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi- Vanbec.
- Quần thể phải có kích thước lớn;


- Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên;
- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có CLTN).
- Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch
- Quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không có sự di - nhập gen).
* Nhận xét:      + Trong thực tế, 1 quần thể rất khó có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục biến đổi.
                        + Một quần thể có thể ở trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của 1 gen nào đó nhưng lại không cân bằng về thành phần kiểu gen của những gen khác.
c. Ý nghĩa của định luật Hacđi- Vanbec.
- Ý nghĩa lý luận : Định luật phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể và giải thích vì sao có những quần thể ổn định qua thời gian dài.
- Ý nghĩa thực tiễn:
            + Từ tỉ lệ KG à tỉ lệ KH và tần số các alen hoặc ngược lại.

            + Có thể dự đoán được xác suất bắt gặp thể đột biến trong quần thể.Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 

Có thể bạn quan tâm: Học tập với phương pháp của nhóm Siêu trí nhớ - kỷ lục Việt Nam

Bấm vào đây để xem cách học

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây

Kiếm 1000 USD bằng điện thoại từ tay không và hơn thế - Kèo ăn chắc


Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây


#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top