[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG  LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN (Phần 2)
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG  LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GENCâu 21. phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm kiểu hình?
 1. kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi
 2. kiểu hình ổn định khi điều kiện môi trường thay đổi
 3. kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường
 4. kiểu hình khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi
Câu 22. phát biểu nào sau đây khôngđúng với khái  niệm mức phản ứng?
 1. các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng
 2. để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong những diều kiện mội trường khác nhau
 3. mức phản ứng do kiểu  gen quy định
 4. để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong một điều kiện môi trường
Câu 23. thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
 1. ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong  chọn giống và tiến hóa
 2. ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong  chọn giống và tiến hóa
 3. giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên
 4. giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường
Câu 24. phát biểu nào sau đây không đúng?
 1. giống tốt, kĩ thuật sản xuất tốt, năng suất không cao
 2. ở vật nuôi và cây trồng, năng suất là kết quả tác động tổng hợp của giống và kĩ thuật
 3. kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của giống
 4. kiểu gen quy định giới hạn năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng
Câu 25. yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây?
 1. môi trường
 2. kiểu gen
 3. kiểu hình
 4. năng suất
Câu 26. Giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau là:
a. Mức phản ứng
b. Kiểu phản ứng
c. Tốc độ phản ứng.
d. Giới hạn phản ứng.
Câu 27. Câu có nội dung đúng trong các câu sau là:
a. Thường biến không di truyền được còn mức phản ứng thì di truyền được
b. Thường biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hoá
c. Tính trạng có mức phản ứng càng rộng càng kém thích nghi với môi trường
d.  Các tính trạng chất lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường hơn so với các tính trạng về số lượng
Câu 28. Biến đổi nào đưới đây không phải là thường biến
     a. Hiện tượng xuất hiện bạch tạng ở người
     b. Sư thay đổi màu lông theo mùa của một số động vật ở vùng cực
     c. Sư thay đổi hình dạng lá cây rau mác khi ở trong nước hay không khí


     d. Hiện tượng trương mạch máu và bài tiết mồ hôi  ở người khi nhiệt độ tăng 
Câu 29. Thường biến dẫn đến:
a. Làm biến đổi kiểu hình của cá thể.
b. Làm biến đổi kiểu gen của cá thể.
c. Làm biến đổi kiểu gen và kiểu hình của cá thể.
d. Làm biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 30. Dạng biến dị  nào dưới đây được xem là thường biến
                   a. Bệnh mù màu ở người
                   b. Bệnh máu khó đông ở người
                   c. Hội chứng Đao
                   d. Số lượng hồng cầu của những người ở vùng cao nhiều hơn những người ở đồng bằng
Câu 31. Câu có nội dung sai trong các câu sau
      a. Trong quá trình di truyền , bố mẹ không truyền cho con những tính trạng có sẵn mà truyền cho con kiểu gen quy định tính trạng đó
      b. Kiểu gen quy khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường
      c. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường
     d. Thường biến phát sinh phải thông qua con đường sinh sản
Câu 32. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:
a. Thường biến không di truyền được còn mức phản ứng thì di truyền được.
b. Thường biến rất có ý nghĩa trong quá trình chọn lọc tự nhiên và trong chọn giống.
c. Tính trạng có mức phản ứng càng rộng càng kém thích nghi với các điều kiện môi trường.
d. Các tính trạng về chất lượng  chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.
Câu 33. Nội dung nào sau đây không đúng:
a. Bố mẹ không di truyền cho con các tính trạng đã hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.
b. Môi trường quyết định kiểu hình cụ thể trong giới hạn của kiểu gen.
c. Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường.
d. Kiểu gen qui định giới hạn của thường biến.
Câu 34. Đối với cơ thể sinh vật thường biến có vai trò :
a. Giúp cơ thể phản ứng linh hoạt trước sự thay đổi của môi trường
b. Tăng sức đề kháng cho cơ thể sinh vật
c. Giúp cơ thể sinh vật tăng trưởng về kích thước
d. Hạn chế đột biến xảy ra trên cơ thể sinh vật
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top