[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG  LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh họcẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG  LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

Câu 1.Thường biến là những biến đổi về
     A. kiểu hình của cùng một kiểu gen.
     B. cấu trúc di truyền.
     C. một số tính trạng.               
     D. bộ nhiễm sắc thể.
Câu 2.Thường biến có đặc điểm là những biến đổi
     A. đồng loạt, xác định, không di truyền.
     B. đồng loạt, không xác định, không di truyền.
     C. đồng loạt, xác định, một số trường hợp có thể di truyền.
     D. riêng lẻ, không xác định, di truyền.
Câu 3.Thường biến không di truyền vì đó là những biến đổi
     A. không liên quan đến những biến đổi trong kiểu gen.
     B. do tác động của môi trường.
     C. phát sinh trong quá trình phát triển cá thể.
     D. không liên quan đến rối loạn phân bào.
Câu 4. Một trong những đặc điểm của thường biến là
A. không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình.
B. thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình.
C. không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình.
D. thay đổi kiểu gen và thay đổi kiểu hình.
Câu 5. Trong các hiện tượng sau, thuộc về thường biến là
A. bố mẹ bình thường sinh ra con bạch tạng.
B. lợn có vành tai xẻ thuỳ, chân dị dạng.
C. trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.
D. tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền môi trường.
Câu 6.  Nguyên nhân của thường biến là do
     A. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường.
     B. rối loạn cơ chế phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể.
     C. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào.
     D. tác động trực tiếp của các tác nhân vật lý và hoá học.
Câu 7.Những ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống lên cơ thể có thể tạo ra biến dị
            A. không di truyền.
            B. tổ hợp.
            C. đột biến.
            D. di truyền.
Câu 8.Kiểu hình của cơ thể là kết quả của
  A. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
B. sự truyền đạt những tính trạng của bố mẹ cho con cái.
C. quá trình phát sinh đột biến.
D. sự phát sinh các biến dị tổ hợp.
Câu 9.Mức phản ứng là
khả năng sinh vật có thể có thể phản ứng trước những điều kiện bật lợi của môi trường.
mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.
giới hạn thường biến của một kiểu gen hay nhóm gen trước môi trường khác nhau.
khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.
Câu 10.Yếu tố quy định mức phản ứng của cơ thể là
điều kiện môi trường.
thời kỳ sinh trưởng.
kiểu gen của cơ thể.
thời kỳ phát triển.
Câu 11.Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng
chất lượng.
số lượng.
trội lặn không hoàn toàn.
 trội lặn hoàn toàn.
Câu 12.Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng
chất lượng.
số lượng.
trội lặn không hoàn toàn.
trội lặn hoàn toàn
Câu 13.Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến với đột biến là thường biến
phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.
di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống.
biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường.
bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.
Câu 14. Hệ số di truyền cao thì
A. tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện ngoại cảnh.
B. tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
C. hiệu quả chọn lọc càng nhỏ.
D. áp dụng phương pháp chọn lọc cá thể.
Câu 15.Hệ số di truyền thấp thì
A. tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện ngoại cảnh.
B. tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.


C. hiệu quả chọn lọc càng nhỏ.
D. áp dụng phương pháp chọn lọc hàng loạt.
Câu 16. thường biến là gì?
  1. là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen
  2. là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen
  3. là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen tạo ra một kiểu hình
  4. là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen do tác động của môi trường
Câu 17. tính chất của thường biến là gì?
định hướng, di truyền
đôt ngột, không di truyền
đồng loạt, định hướng , không di truyền
đồng loạt, không di truyền
Câu 18. tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?
khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi
đo lường được bằng các kĩ thuật thong thường
thay đổi khi điều kiên môi trường thay đổi
nhận biết được bằng quan sát thong thường
Câu 19. sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa là:
một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen quy định
một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau
tính trạng có mức phản ứng rộng
sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen
Câu 20. mức phản ứng là gì?
là giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau
là giới hạn phản ứng của kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau
là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các  điều kiện môi trường khác nhau
là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top