[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

I. Khái niệm chung về  sinh sản hữu tính

1. Khái niệm: Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) thành hợp tử (2n) thông qua thụ tinh.
 2. Đặc trưng  của sinh sản hữu tính:
- giảm phân tạo giao tử
- thụ  tinh tạo hợp tử
→ có sự tái tổ hợp của 2 bộ gen.
- SSHT ưu việt hơn so với  SSVT:

     + khả năng thích nghi của  thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.
       + đa dạng di truyền
(Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau với MT sống thay đổi., Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho CLTN và tiến hóa)
II- Sinh sản  HT ở TV có hoa:
1. Cấu tạo  hoa:
- Nhị : cuống nhị, bao phấn (chứa hạt phấn)
- Nhuỵ: đầu nhuỵ, vòi nhuỵ và bầu nhuỵ


2. Quá trình  hình  thành hạt phấn  và túi phôi
  a- Hình thành hạt phấn:
 -  Trong bao phấn:
1 TB mẹ (2n) --> 4 tiểu bào tử đơn bội (n);                                                           
1 tiểu bào tử đơn bội (n)  --> Hạt phấn gồm: 1TB ống phấn (n) + 1 TB sinh sản (n);
1 TB sinh sản (n) --> 2 giao tử đực (n).
  b- Sự hình thành  túi  phôi:

   Từ mỗi một tế bào mẹ của noãn giảm phân → 4 TB  con xếp chồng lên nhau (nNST), 3 TB dưới tiêu biến, 1 TB sống sót → nguyên phân 3 lần liên tiếp → cấu trúc gồm 7 tế bào và 8 nhân gọi là túi phôi chứa: noãn cầu đơn bội (TB trứng), nhân phụ (2n), 2 tế bào kèm, 3 tế bào đối cực.
 3- Quá trình thụ phấn và thụ tinh:
a- Thụ phấn :
 - Định nghĩa: ...
 - Tự thụ phấn và giao phấn.
 - Tác nhân: gió hoặc côn trùng.
b- Thụ tinh :
- Định nghĩa: ...
-  Khi ống  phấn qua  lỗ noãn  vào túi phôi
 -  Nhân  TB ống phấn tiêu biến
 - Thụ tinh kép (không cần nước):
Giao tử đực thứ nhất (n) × noãn (n) → hợp tử (2n) → phôi.
Giao tử đực thứ hai (n) × nhân  phụ (2n) → phôi nhũ (3n)

4- Quá trình hình thành  hạt và quả.
-  Noãn (được thụ tinh) → hạt (gồm: vỏ, phôi, phôi nhũ).
-  2 loại hạt:
+ Hạt nội nhũ (ở cây 1 lá mầm)
+ Hạt không nội nhũ (ở cây 2 lá  mầm)
- Quả do bầu nhuỵ p/triển  thành.

- Quả đơn tính: do noãn  không thụ tinh  hoặc do xử lý bằng  auxin, giberelin thành quả không hạt. 
Liên quan
>> Hỏi đáp về sinh sản hữu tính ở thực vật
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top