Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicogen thành glucôxơ. Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalỉn đến phản ứng phân giải glicôgen. - Sáng kiến giáo viên - Đồ nghề giáo

Du học - Thực tập sinh - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Bấm vào đây
Hỏi. Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicogen thành glucôxơ. Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalỉn đến phản ứng phân giải glicôgen.

Trả lời


Con đường truyền tín hiệu của adrênalin:

Adrênalin -> Thụ thể màng -> Prôtêin G - ->adênylat-cyclaza (ATP -> AMP v); AMP V -> A-kinaza -> glicôgenphôtphorylaza.


Liên quan
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 
Mua bán Paypal - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên - Đồ nghề giáo ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top