[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

I. Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn:
1. Cấu tạo chung
- ĐV đơn bào, đa bào có kích thước nhỏ chưa có hệ tuần hoàn.
- ĐV đa bào hệ tuần hoàn gồm có những bộ phận chính sau:
+ Dịch tuần hoàn: máu,hoặc hỗn hợp máu + dịch mô
+ Tim là một cái máy bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu
+ hệ thống mạch máu.


2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn
 Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.
II. Các hệ tuần hoàn ở động vật

1. Hệ tuần hoàn hở
Là hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi ra khỏi mạch và trộn lẫn với nước mô, lưu thông với tốc độ chậm.
- hệ tuần hoàn hở có các đặc điểm sau:
+ Máu xuất phát từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào xoang, sau đó vào tĩnh mạch trở về tim.
+ Sắc tố hô hấp là hêmôxian (chứa Cu) nên có màu xanh.
+ Tốc độ máu chảy chậm.
+ Khả năng điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan chậm.

2. Hệ tuần hoàn kín
- Gồm: hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.
- là hệ tuần hoàn có máu lưu thông trong mạch kín với tốc độ cao, khả năng điều hoà phân phối nhanh.
- Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín:
+ Máu lưu thông liên tục trong mạch kín
+ Sắc tố hô hấp (Fe) nên có màu đỏ
+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh.
+ Khả năng điều hoà và phân phối máu đến các cơ quan nhanh.
SO SÁNH SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CƠ THỂ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
Tiêu chí
Thực vật
Động vật

Con đường vận chuyển
- Dòng nhựa nguyên từ đất " rễ, (mạch gỗ) " thân, lá
- Dòng nhựa luyện từ lá " các cơ quan (mạch rây)
Tim  "  ĐM  "   M.mạch  "   TM


Tim "   ĐM " kh. máu  "     TM
Động lực vận chuyển
- Gradien nồng độ bơm; chênh lệch áp suất thẩm thấu
- Ba lực: + Áp suất rễ (động lực dưới)
               + Lực hút từ tán lá
               + Lực liên kết giữa các phân tử nước và giữa phân tử nước với mạch gỗ.
Sự co bóp của tim tạo lực đẩy và hút
Thành phần các chất vận chuyển
Nước, muối khoáng
Sản phẩm quang hợp, sản phẩm tiết
Chất dinh dưỡng, khí ôxi, CO2 , sản
phẩm bài tiết


SO SÁNH HỆ TUẦN HOÀN KÍN VÀ HỞ
Đặc điểm
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Hệ mạch
Hở (giữa TM và ĐM không có mao mạch)
Kín (giữa TM và ĐM  có mao mạch)
Sắc tố hô hấp
Đồng
Sắt
Tốc độ, áp lực
Tốc độ chậm, áp lực thấp
Tốc độ nhanh, áp lực cao
Phân phối
Phân phối máu đến các cơ quan chậm
Phân phối máu đến các cơ quan nhanhLiên quan

Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, kiến thức, Kiến thức THPT, Kiến thức THPT, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top