Chất adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzo, nhưng khi tiêm adrênalin vào tế bào gan thì không gây được đáp ứng đó. - Sáng kiến giáo viên - Đồ nghề giáo

Du học - Thực tập sinh - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Bấm vào đây
Chất adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzo, nhưng khi tiêm adrênalin vào tế bào gan thì không gây được đáp ứng đó.

Tại sao có hiện tượng trộn?

Trong con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen, chất AMP vòng (cAMP) có vai trò gì?

Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen.

Trả lời

Adrênalin (epinephrin) tác động lên tế bào gan bằng cách liên kết đặc thù với thụ thể màng, phức hộ Ịadrcnalin/thụ thể] hoạt hóa protein G, protein G hoạt hóa enzym adcnylal cyclaza, cn/ym này phân giải ATP -» AMP vòng (cAMP), cAMP hoạt hóa các enzym kinaza, các cnzym này chuyển nhóm phosphat và hoạt hoá enzym glicôgcn phosphorylaza là enzym xúc tác phân giải glicôgen thành glucozo Tiêm adrenalin trực tiếp vào trong tế bào không gây đáp ứng do thiếu thụ thể màng.

CAMP có vai trò là chất thông tin thứ hai có chức năng hoạt hóa enzym photphorilaza phân giải glycogen gluczo, đồng thời có vai trò khuếch đại thông tin: 1 phân tử adrenalin -> 104phân tử cAMP —»10Hphân tử glucôzơ.

Adrenalin —> thụ thể màng —» Prôtêin G —>enzym adênylat cyclaza —> cAMP -* các kinaza -» glicôgen phosphorylaza -> (glicôgen glucôzơ).


Liên quan
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 
Mua bán Paypal - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên - Đồ nghề giáo ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top