Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...

Du học - Thực tập sinh - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn lớp 10, Bấm vào đây
Chất adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzo, nhưng khi tiêm adrênalin vào tế bào gan thì không gây được đáp ứng đó.

Tại sao có hiện tượng trộn?

Trong con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen, chất AMP vòng (cAMP) có vai trò gì?

Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen.

Trả lời

Adrênalin (epinephrin) tác động lên tế bào gan bằng cách liên kết đặc thù với thụ thể màng, phức hộ Ịadrcnalin/thụ thể] hoạt hóa protein G, protein G hoạt hóa enzym adcnylal cyclaza, cn/ym này phân giải ATP -» AMP vòng (cAMP), cAMP hoạt hóa các enzym kinaza, các cnzym này chuyển nhóm phosphat và hoạt hoá enzym glicôgcn phosphorylaza là enzym xúc tác phân giải glicôgen thành glucozo Tiêm adrenalin trực tiếp vào trong tế bào không gây đáp ứng do thiếu thụ thể màng.

CAMP có vai trò là chất thông tin thứ hai có chức năng hoạt hóa enzym photphorilaza phân giải glycogen gluczo, đồng thời có vai trò khuếch đại thông tin: 1 phân tử adrenalin -> 104phân tử cAMP —»10Hphân tử glucôzơ.

Adrenalin —> thụ thể màng —» Prôtêin G —>enzym adênylat cyclaza —> cAMP -* các kinaza -» glicôgen phosphorylaza -> (glicôgen glucôzơ).


Liên quan
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, 
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Mua bán Paypal - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top