Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT - PHẦN 1 - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10,


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT - PHẦN  1
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT


Câu 1.Việc phân định các mốc thời gian địa chất căn cứ vào
tuổi của các lớp đất chứa các hoá thạch.
những biến đổi về địa chất, khí hậu, hoá thạch điển hình.
lớp đất đá và hoá thạch điển hình.
sự thay đổi khí hậu.
Câu 2. Nghiên cứu sinh vật hoá thạch có ý nghĩa suy đoán
tuổi của các lớp đất chứa chúng.
lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của chúng.
lịch sử phát triển của quả đất.
diễn biến khí hậu qua các thời đại.
Câu 3. Những điều kiện về khí hậu, địa chất tạo ra yếu tố thúc đẩy vượn người phải chuyển từ trên cây xuống sống ở đất xảy ra ở giai đoạn nào sau đây?
A. Nửa sau kỉ thứ ba thuộc đại Tân sinh
B. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh
C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
D. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh
Câu 4. Đại địa chất cổ xưa nhất của quả đất là:
A.  Đại Thái cổ.                                             
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung sinh.                                         
D.  Đại Tân sinh.
Câu 5. Sự sống di cư từ dưới nước lên ở cạn vào:
A.                        Kỷ Cambi                          
B.                        Kỷ Xilua
C.                        Kỷ Đêvôn                          
D.                        Kỷ than đá
Câu 6. Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:
A. Sinh vật nguyên thủy.                               
B. Sinh vật cổ.
C. Sinh vật nguyên sinh.                                
D. Hóa thạch.

Câu 7. Đại Tân sinh gồm có cá kỉ:
A. Cambri - Xilua - Đêvôn.               
B. Tam điệp - Giura.
C. Thứ ba - Thứ tư.                                        
D. Tam điệp - Giura - Phấn trắng.
Câu 8. Đại trung sinh gồm các kỷ:
A.                        Cambi- Xilua- Đêvôn       
B.                        Tam điệp- Giura- Phấn trắng
C.                        Cambi- Than đá- Pécmơ   
D.                        Tam điệp- Đêvôn- Phấn trắng
Câu 9. Các dạng vượn người đã bắt đầu xuất hiện ở:
A.  Kỉ Phấn trắng.                                          
B.  Kỉ Đệ tư.
C.  Kỉ Pecmơ.                                                
D.  Kỉ Đệ tam
Câu 10. Trong lịch sử phát triển của sinh giới, kỉ có thời gian ngắn nhất là:
            A.  Kỉ Đệ tam                                                 
B. Kỉ Đệ tứ
C.  Kỉ Giura.                                                  
D.  Kỉ Phấn trắng.


Câu 11. Cây hạt kín xuất hiện vào kỷ:
A.                          Phấn trắng                              
B.                           Tam điệp
C.                          Giura                                       
D.                          D. Cambi
Câu 12. Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế ở kỉ:
A. Tam điệp.                                                  
B. Cambri.
C. Jura.                                                                     
D. Pecmi
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Tiến hóa
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top