[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học có đáp án: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP(Phần 3)
Câu 1: Phép lai giữa hai cá thể A và B, trong đó A làm bố thì B làm mẹ và ngược lại được gọi là
A. lai luân phiên.                   
B. lai thuận nghịch.               
C. lai khác dòng kép.             
D. lai phân tích.

Câu 2: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;                         
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;
3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.
Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:
A. 1, 3                                   
B. 1, 2                                    
C. 2, 3                                    
D. 2, 1
Câu 3: Cho biết các bước được tiến hành trong tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:
1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.                         
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.                            
4. Tạo giống thuần chủng bằng cách tự phối.
Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:
A. 1, 2, 3, 4                           
B. 4, 1, 2, 3                            
C. 2, 3, 4, 1                            
D. 2, 3, 1, 4
Câu 4: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là
A. thoái hóa giống.                
B. ưu thế lai.                          
C. bất thụ.                              
D. siêu trội.
Câu 5: Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta có thể sử dụng kiểu lai nào sau đây?
A. Lai khác giống.                 
B. Lai thuận nghịch.              
C. Lai trở lại.                         
D. Lai khác dòng.
Câu 6: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là
A. đột biến gen.                     
B. đột biến NST.                   
C. biến dị tổ hợp.                   
D. biến dị đột biến.
Câu 7: Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là
A. các biến dị tổ hợp.                                                       
B. các biến dị đột biến.
C. các ADN tái tổ hợp.                                                    
D. các biến dị di truyền.
Câu 8: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:
     A. các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp.
     B. các gen lặn đột biến có hại có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình.
     C. xuất hiện ngày càng nhiều các đột biến có hại.
     D. tập trung các gen trội có hại ở thế hệ sau.
Câu 9: Trong chọn giống, để tạo ra dòng thuần người ta tiến hành phương pháp
A. tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết.                        
B. lai khác dòng.
C. lai xa.                                                                           
D. lai khác thứ.
Câu 10: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?
A. Hiện tượng thoái hóa giống.                                       
B. Tạo ra dòng thuần.
C. Tạo ra ưu thế lai.                                                          
D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.
Câu 11: Để tạo được ưu thế lai, khâu cơ bản đầu tiên trong quy trình là
A. cho tự thụ phấn kéo dài.   
B. tạo ra dòng thuần.
C. cho lai khác dòng.                                                       
D. cho lai khác loài.
Câu 12: Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là
A. con lai có nhiều đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.                 
B. con lai biểu hiện đặc điểm tốt.
C. con lai xuất hiện kiểu hình mới.                                             
D. con lai có sức sống mạnh mẽ.
Câu 13: Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 vì:


A. kết hợp các đặc điểm di truyền của bố mẹ.                 
B. Ở cơ thể lai đa số các gen ở trạng thái dị hợp.
C. biểu hiện các tính trạng tốt của bố.                              
D. biểu hiện các tính trạng tốt của mẹ.
Câu 14: Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là
     A. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng cho năng suất cao.
     B. tạo ra sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây trồng.
     C. chỉ tạo sự đa dạng về kiểu hình của vật nuôi, cây trồng trong chọn giống.
     D. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất mới.
Câu 15: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của
A, hiện tượng ưu thế lai.                                                  
B. hiện tượng thoái hoá.        
C. giả thuyết siêu trội.                                                       
D. giả thuyết cộng gộp.
Câu 16: Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trang tốt nhất có kiểu gen:
A. Aa                         
B. AA                        
C. AAAA                  
D. aa
Câu 17: Đối với cây trồng để duy trì và củng cố ưu thế lai, người ta có thể sư dụng
A. sinh sản sinh dưỡng                      
B. lai luân phiên.        
C. tự thụ phấn.                       
D. lai khác dòng
Câu 18: Ưu thế lai cao nhất ở:
A. F1                           
B. F2                           
C. F3                           
D. F4
Câu 19: Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì:
A. dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau                    
B. đặc điểm di truyền không ổn định
C. tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai cao.                                               
D. Có sự ở phân tính đời sau.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)


>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Chọn giống
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top