[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN – Phần 1
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học


TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
 Câu 1. Plasmit là:
A. các bào quan trong tế bào chất vi khuẩn.
B. các bào quan trong tế bào chất virut.
C. cấu trúc chứa ADN trong tế bào chất virut.
D. cấu trúc chứa ADN dạng vòng trong tế bào chất vi khuẩn.

Câu 2. Kỹ thuật cấy gen là:
  1. Tác động làm tăng số lượng gen trong tế bào.
  2. Chuyển gen từ cơ thể này sang cơ thể khác cùng loài.
  3. Chuyển từ phân tử ADN từ tế bào này sang tế bào khác.
  4. Chuyển 1 đoạn của ADN từ tế bào này sang tế bào khác thông qua sử dụng plasmit hoặc virut làm thể truyền.
Câu 3. Trong kỹ thuật cấy gen thông qua sử dụng plasmit làm thể truyền, tế bào nhận được sử  dụng phổ biến là:
A. Virut                                                                           
C. Thể thực khuẩn
B. Vi khuẩn E. Coli                                                        
D. Plasmit
Câu 4. Trong kỹ thuật cấy gen thao tác đầu tiên là:
         A. chuyển ADN tế bào cho vào Plasmit.
         B. phân lập ADN.
         C. cắt ADN của tế bào cho và mở vòng Plasmit.
         D. tạo ADN tái tổ hợp.
Câu 5. Enzim được sử dụng để nối ADN tế bào cho vào Plasmit là:
         A. ligaza.
         B. restrictaza.
         C. pôlimeraza.
         D. ADN pôlimeraz.
Câu 6. Enzim được sử dụng để cắt ADN tế bào cho và mở vòng  Plasmit là:
         A. ligaza.                                                                       
B. restrictaza.
         C. pôlimeraza.                                                               
D. ADN pôlimeraz.
Câu 7. Trong kỹ thuật tạo dòng ADN tổ hợp, thao tác được thực hiện theo trình tự sau:
         A. Phân lập ADN àCắt phân tử ADN à Nối ADN  cho và ADN  Plasmit.
         B. Cắt phân tử ADN à Phân lập ADN à Nối ADN  cho và ADN  nhận.
         C. Nối ADN  cho và ADN  nhận à Phân lập ADN à Cắt phân tử ADN .
         D. Nối ADN  cho và ADN  nhận à Cắt phân tử ADNà Phân lập ADN .
Câu 8. Trong kỹ thuật cấy gen, thể truyền tải đoạn gen của tế bào cho vào tế bào nhận là:
A. Vi khuẩn E. Coli                           
C. Plasmit và thể thực khuẩn
B. Plasmit                                           
D. Plasmit và E. Coli
Câu 9. Trong kỹ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được tạo ra từ:
         A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho.
         B. ADN của tế bào cho sau khi được nối thêm một đoạn ADN của thực khuẩn.
C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối thêm ADN của tế bào cho.
D. ADN của tế bào cho sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN plasmit.
Câu 10. ADN tái tổ hợp tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó được đưa vào vi khuẩn E.Coli là nhằm:
A. làm tăng nhanh số lượng gen mong muốn được cấy trong ADN tái tổ hợp.
B. làm tăng hoạt tính của gen chứa trong ADN tái tổ hợp.
C. để ADN tái tổ hợp kết hợp vào ADN vi khuẩn E.Coli.
D. để kiểm tra hoạt tính của phân tử ADN tái tổ hợp.
Câu 11. Việc chuyển gen tổng hợp kháng sinh từ xạ khuẩn sang vi khuẩn để sản xuất kháng sinh trên quy mô công nghiệp là do:
A. Vi khuẩn dể nuôi và có bộ gen đơn giản
B. Vi khuẩn dể nuôi và sinh sản nhanh
C. Vi khuẩn dể nuôi và mang một số gen kháng thuốc kháng sinh
D. Vi  khuẩn dể nuôi và mang các gen cần thiết cho việc truyền ADN trong tiếp hợp


Câu 12. Enzim được sử dụng để cắt tách  ADN trong kỹ thuật cấy gen là:
A. Restrictaza                                     
C. Ligaza
B. Reparaza                                        
D. Polimeraza
Câu 13. Trong kỹ thuật cấy gen, các khâu được tiến hành theo trình tự:
  1. Tạo ADN tái tổ hợp → phân lập ADN → chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
  2. Phân lập ADN → tạo ADN tái tổ hợp→ chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận.
  3. Phân lập ADN →  cắt ADN tế bào cho→ chuyển đoạn ADN cho vào tế bào nhận.
  4. Cắt ADN tế bào cho → chuyển đoạn ADN cho vào tế bào nhận → phân lập ADN.
Câu 14. Vi khuẩn E.coli thường được sử dụng làm vi khuẩn chủ tiếp nhận AND tái tổ hợp và sản xuất prôtêin tương ứng vì:
         A. AND mạch thẳng, vật liệu di truyền ít.
         B. có khả năng sinh sản nhanh.
         C. không có độc tính, phổ biến ở thực vật.
         D. phổ biến trong sinh vật.
Câu 15. Plasmit là AND dạng vòng có trong tế bào của :
A. vi khuẩn.                              
B. động vật.
C. thực vật.                                
D. người.
Câu 16. Người ta dùng plasmit làm thể truyền để chuyển gen mã hoócmôn insulin của người vào vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin với giá thành rẻ dùng để điều trị.
A. Bệnh rối loạn hoocmôn nối tiếp.
B. Bệnh nhiễm trùng.
C. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ.
D. Bệnh đái tháo đường .
Câu 17. Kỹ thuật cấy gen là:
A. tác động làm tăng số lượng gen trong tế bào.
B. tác động làm thay đổi cấu trúc gen trong tế bào.
C. chuyển một đoạn của AND từ tế bào này sang tế bào khác.
D. chuyển AND từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.
Câu 18. ADN tái tổ hợp tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó phải được đưa vào trong tế bào vi khuẩn nhằm.
A. Làm tăng hoạt tính của gen chứa trong ADN tái tổ hợp.
B. Dựa vào khả năng sinh sản nhanh của E.coli để làm tăng nhanh số lượng gen mong muốn đã được cấy.
C. Để ADN tái tổ hợp, kết hợp với ADN của vi khuẩn.
D. Để kiểm tra hoạt động của ADN tái tổ hợp.
Câu 19. Để plasmit ADN tái tổ hợp dể dàng xâm nhập qua màng tế bào E. Coli người ta dùng:
A. Enzim Restrictaza                                      
C. Dùng CaCl2
B. Enzim Ligaza                                                         
D. Chiếu xạ
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Chọn giống
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top