[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

 (Sangkiengiaovien.com) I. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ.
1. Khái niệm quần thể
- Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tồn tại qua thời gian nhất định, có thể giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau.

2. Các đặc trưng di truyền của quần thể
- Mỗi quần thể được đặc trưng bởi:
            + Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Đặc điểm của vốn gen thể hiện ở tần số các alen và tần số các kiểu gen của quần thể.
            + Tần số alen của một gen nào đó được tính bằng tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số các loại alen khác nhau của gen đó tại thời điểm xác định.
            + Tần số của một kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể có trong quần thể.
- Ví dụ: Một quần thể cây đậu Hà Lan gồm 410 cá thể có kiểu gen AA, 580 cá thể có kiểu gen Aa và 10 cá thể có kiểu gen aa.Hãy tính tần số của các alen và tần số các kiểu gen trong quần thể.
            + Tổng số alen trong quần thể = (410 + 580 + 10) × 2 = 2000
            + Số alen A trong quần thể = (410 × 2) + 580  = 1400
            + Số alen a trong quần thể = (10 × 2) + 580  = 600
            à        Tần số alen A trong quần thể: p = 1400/2000 = 0,7
                        Tần số alen a trong quần thể: q = 600/2000 = 0,3
                        Tần số kiểu gen AA trong quần thể = 410/1000 = 0,41
                        Tần số kiểu gen Aa trong quần thể = 580/1000 = 0,58
                        Tần số kiểu gen Aa trong quần thể = 10/1000 = 0,01
Chú ý: Tùy theo hình thức sinh sản của từng loài mà các đặc trưng của vốn gen cũng như các yếu tố làm biến đổi vốn gen của quần thể ở mỗi loài có khác nhau.


II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ QUẦN THỂ GIAO PHỐI GẦN.
1. Quần thể tự thụ phấn
Sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn qua các thế hệ
Thế hệ
Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội
Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử
Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn
I0
0
1 Aa
0
I1
(1/4) AA
(1/2)1 Aa
(1/4) aa
I2
(3/8) AA
(1/2)2 Aa
(3/8) aa
I3
(7/16) AA
(1/2)3 Aa
(7/16) aa
...

...
...
In
[(1/2)[1- (1/2)n] AA
(1/2)n Aa
(1/2)[1- (1/2)n] aa
- Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử ngày một tăng, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm qua các thế hệ.
- Nếu quần thể ban đầu có 100% Aa, sau n  thế hệ tự thụ phấn, cấu trúc di truyền  của quần thể là:
[(1/2)[1- (1/2)nAA + (1/2)n Aa + (1/2)[1- (1/2)naa = 1
Bài tập: Thế hệ xuất phát của một quần thể đậu Hà Lan có 100% các cá thể có kiểu gen dị hợp Aa. Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể này sau 3 thế hệ tự thụ phấn liên tiếp.
Bài giải:
Ta có n = 3
à Cấu trúc di truyền của quần thể đậu Hà Lan  sau 3 thế hệ tự thụ phấn liên tiếp (I3) là:
[(1/2)[1- (1/2)3] AA + (1/2)3 Aa + (1/2)[1- (1/2)3] aa = 1
            7/16 AA + 1/8 Aa + 7/16 aa = 1
2. Quần thể giao phối gần
* Khái niệm: Đối với các loài động vật, hiện tượng các cá thể có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì được gọi là giao phối gần (cận huyết).
-Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối gần sẽ biến đổi theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công

Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top