[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.comHợp đồng là loại văn bản có tính chât pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kêt.


I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Trả lời:

Hợp đồng là loại văn bản có tính chât pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kêt.

2. Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

- Tường trình

- Biên bản

- Báo cáo

- Hợp đồng

Trả lời:

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào? 

Trả lời:

Hợp đồng gồm có các mục sau

-    Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết bợp đồng.

-    Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

-    Phần kết thúc: Chữ kí, chức vụ, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn số liệu của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ

II. LUYỆN TẬP

1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

Trả lời:

Cách diễn đạt được chọn

a) Cách 1                b) Cách 2              c) Cách 2           d) Cách 2

Đó là các cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

                                                            Hôm nay, ngày...tháng...năm...

Tại...

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường...thành phố...
Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:... do Công an thành phố... cấp ngày ... tháng ... năm ...

Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng mua xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: ...

Điều 2: ...

...        Bên A                                             Bên B

(Kí, ghi rõ họ tên)                            (Kí, ghi rõ họ tên)

3. Gia đinh em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

Trả lời: 

Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Khi soạn thảo hợp đồng cần phải:

- Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

- Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

- Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Hãy viết một trong các trường hợp sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Trả lời:

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

I. Ôn lí thuyết.
1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng
2. Loại văn bản có tính chất pháp lí.
- Biên bản.
- Hợp đồng
3. Các mục của hợp đồng
4. Yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng.
II. Luyện tập
1.Bài 1:
a, Chọn cách 1.
b, Chọn cách 2.
c, Chọn cách 2.
d, Chọn cách 2.
2. Bài 2: Lập hợp đồng thuê xe .
Cộng hoà xã ......... Việt Nam .
Độc lập .......... Hạnh phúc .
Hợp đồng thuê xe .
Căn cứ nhu cầu của người có xe và người thuê xe.
Hôm nay, ngày ...... tháng...... năm .....
Tại địa điểm: Số nhà ..... , phố ..... phường ..... Thành phố Thanh Hoá.
Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A
Địa chỉ:
Người thuê xe:
Đối tượng thuê: Xe mi ni nhật
Thời gian thuê: 3 ngày
Giá cả: 10.000đ/ 1 ngày, đêm.
Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1:..........
Điều 2: .........
Điều 3: .........
Hợp đồng này được làm 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản .
Người cho thuê xe        Người thuê xe
Kí ghi rõ họ tên          Kí ghi rõ họ tên
3. Bài tập 3
-Học sinh tự soạn một VĂN BẢN hợp đồng lao động theo các gợi ý sau:
+Phần thủ tục
+Phần ND:
Hai bên cùng thoả thuận kí hợp đồng lao động xin cam kết làm đúng các điều khoản sau:
Điều 1
Điều 3....6
Một bản do người LĐ giữ
Một bản do người LĐ giữ
+Phần kết thúc

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top