Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...

Du học - Thực tập sinh - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn lớp 10, Bấm vào đây

Bấm ngọn thân chính có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển của cây? Giải thích?
Biện pháp cắt chồi thân chính đã làm cho các chồi bên sinh trưởng mạnh, tán cây phát triển về bề rộng.

+ Đầu ngọn thân chính thường tập trung nhiều auxin nó có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của các tế bào phần ngọn đồng thời kìm hãm sự xuất hiện và tăng trưởng của các chồi bên.
+ Khi ngọn thân chính bị ngắt, auxin ở ngọn không còn nữa, mất khả năng kìm hãm nên các chồi bên tự do xuất hiện và tăng trưởng mạnh.


Liên quan

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Mua bán Paypal - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Sáng kiến kinh nghiệm - Đồ nghề giáo ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top