[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký


         TÍNH CHẤT CỦA OXI
-KHHH: O. 
- CTHH: O2 
-NTK: 16 
-PTK: 32. 
(Tự xem về Chu kỳ, Nhóm, Số e, Cấu hình e, Số hiệu, Số khối)


I. Tính chất vật lí:

-Oxi là chất khí không màu , không mùi, nặng hơn không khí và ít tan trong nước.
-Oxi hóa lỏng ở -1830C và có màu xanh nhạt.

II. Tính chất hóa học: (Luôn hóa trị II trong hợp chất)

1. Tác dụng  với phi kim.
a. Với S tạo thành khí sunfurơ
Phương trình hóa học : S (k)+ O2 (k)   à  SO2 (k)

b. Với P tạo thành điphotpho-pentaoxit.

Phương trình hóa học: 4P(r)+5O2(k)    à 2P2O5 (r)

2. Tác dụng  với kim loại:

Phương trình hóa học:  3Fe (r) + 4O2 (k)  à Fe3­O4 (r)  (Oxit sắt từ)
3. Tác dụng  với hợp chất:
CH4  + 2O2  à  CO2    +2H2O
*Kết luận: Ở nhiệt độ cao oxi dể dàng tác  dụng với nhiều hợp chất.
-Bài tập 4 SGK/ 84
a. Cho     mP = 12,4g;
\[{m_{{O_2}}} = 17g\]
Tìm      a. P hay O2à tìm  dư ?
b. \[{m_{{P_2}{O_5}}} = ?\]

\[{n_{P(bd)}} = \frac{{{m_P}}}{{{M_P}}} = \frac{{12,4}}{{31}} = 0,4(mol)\]
\[{n_{{O_2}(bd)}} = \frac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \frac{{17}}{{32}} = 0,53(mol)\]Phương trình hóa học :   4P      +     5O2      à    2P2O5
n ban đầu:      0,4 mol     0,53 mol           0
n phản ứng:    0,4 mol     0,5 mol        0,2 mol
n sau pư:         0                0,03 mol     0,2 mol
a. Chất còn dư là O2: 0,03 mol.
b. Chất được tạo thành là điphotphopentaoxit
\[{m_{{P_2}{O_5}}} = {n_{{P_2}{O_5}}}.{M_{{P_2}{O_5}}} = 0,2.142 = 28,4(g)\]
-Có thể đưa ra cách giải khác như: dựa vào định luật bảo toàn khối lượng.
\[{m_{{P_2}{O_5}}} = {m_P} + {m_{{O_2}}}\]

Có thể bạn quan tâm (Sangkiengiaovien.com)


Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 8, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, Lớp 8, Danh mục, Danh mục Hóa học 8
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top