[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án - Phần Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Câu 1. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Đáp án => Bấm vào đây


Câu 2. Phân biệt điểm bù CO2 và điểm bão hòa CO2?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 3. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 4. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 5. Phân tích mối liên hệ giữa cường độ quang hợp và nồng độ CO2?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 6. Phân biệt điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng trong quá trình quang hợp?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 7. Phân tích mối liên hệ giữa cường độ quang hợp với cường độ ánh sáng

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 8. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 9. Tại sao môi trường quá thừa hay quá thiếu ánh sáng đều làm giảm sự đồng hoá CO2 ở cây xanh?


Đáp án => Bấm vào đây

Câu 10. Đồ thị sau biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí


            Từ sơ đồ trên em rút ra nhận xét gì?


Đáp án => Bấm vào đây

 Sinh học, Sinh học 11, SInh học THPT, Lớp 11, Ôn tập, Kiến thức, Kiến thức THPT, THPT

Liên quan
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top