[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 (Sangkiengiaovien.com) Loài sinh học  là  một hoặc một nhóm  quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác


I – KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC
- Theo Ơnxnt Mayơ: Loài sinh học  là  một hoặc một nhóm  quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác
=> Trong khái niệm này:
+ Cách li sinh sản là tiêu chuẩn khách quan và chính xác nhất để phân biệt hai loài thân thuộc.
+ Ưu điểm: phân biệt được 2 quần thể đã tiến hoá thành hai loài hay vẫn thuộc một loài
+ Nhược điểm: không áp dụng cho các loài sinh sản vô tính, các loài hoá thạch
- Có thể sử dụng cùng lúc nhiều đặc đặc điểm về hình thái, hóa sinh, phân tử, … để phân biệt hai loài thân thuộc.


II – CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI
Các cơ chế cách li sinh sản là các trở ngại trên cơ thể sinh vật ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ ngay cả khi các cá thể này sống cùng một chỗ.
1. Cách li trước hợp tử
- Định nghĩa: là những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối, đây thực chất là ngăn cản sự thụ tinh tạo ra hợp tử.
- Các loại cách li trước hợp tử:
            + Cách li nơi ở (sinh cảnh): Sống trong cùng khu vực địa lí nhưng các cá thể thuộc các loài thân thuộc sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không giao phối được với nhau.
            + Cách li tập tính: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có những tập tính giao phối riêng nên chúng không giao phối với nhau.
            + Cách li thời gian (mùa vụ): Các cá thể thuộc các quần thể sinh sản vào những mùa khác nhau nên không giao phối được với nhau.
            + Cách li cơ học: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có cấu tạo các cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau.
2. Cách li sau hợp tử
- Định nghĩa: là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ
- Ví dụ: Con lai khác loài có sức sống nhưng không sinh sản hữu tính do khác biệt về cấu trúc di truyền mất cân bằng gen và NST → giảm khả năng sinh sản  →  cơ thể  bất thụ hoàn toàn
- Vai trò của các cơ chế cách li:
            + Đóng vai trò quan trọng trong hình thành loài
            + Duy trì sự toàn vẹn của loài.
            + Cách li sinh sản đánh dấu sự hình thành loài mới.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Sinh học, SInh học 12, Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Tiến hóa, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top