[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

Câu 1: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa các gen
A. đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.
B. alen với nhau.
C. di truyền như các gen trên NST thường.
D. tồn tại thành từng cặp tương ứng.

Câu 2: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng tương đồng chứa các gen
A. đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể.
B. alen với nhau.
C. di truyền như các gen trên NST thường.
D. tồn tại thành từng cặp tương ứng.
Câu 3: Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1: 1 vì
A. vì số giao tử đực bằng với số giao tử cái.
B. số con cái và số con đực trong loài bằng nhau.
C. vì sức sống của các giao tử đực và cái ngang nhau.
D. vì cơ thể XY tạo giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau.
Câu 4: Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là
A. XMXm x  XmY.
B. XMXM  x  X MY.
C. XMXm  x  X MY.
D. XMXM  x  XmY.
Câu 5: Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở mỗi người là: nhiễm sắc thể giới tính
A. chỉ gồm một cặp trong nhân tế bào.                 
 B. chỉ có trong các tế bào sinh dục.
C. tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY.
D. chứa các gen qui định giới tính và các gen qui định tính trạng khác.
Câu 6: Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền
A. theo dòng mẹ.
B. thẳng.                   
C. như các gen trên NST thường.             
D. chéo.
Câu 7: Gen ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể Y có hiện tượng di truyền
A. theo dòng mẹ.
B. thẳng.
C. như gen trên NST thường.     
D. chéo.
Câu 8: Gen ở vùng tương đồng trên cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền
A. thẳng.
B. chéo.
C. như gen trên NST thường.
D. theo dòng mẹ.
Câu 9: Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến trường hợp nào sau đây?
A. Gen trội trên NST thường
B. Gen lặn trên NST thường
C. Gen trên NST Y
D. Gen trên NST X
Câu 10: Hiện tượng di truyền thẳng liên quan đến trường hợp nào sau đây?


A. Gen trội trên NST thường
B. Gen lặn trên NST thường
C. Gen trên NST Y
D. Gen trên NST X
Câu 11: Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ liên quan đến trường hợp nào sau đây?
A. Gen trội trên NST thường
B. Gen trong tế bào chất
C. Gen trên NST Y
D. Gen trên NST X
Câu 12: Bộ NST của người nam bình thường là
A.  44A , 2X
 B.  44A , 1X , 1Y .
C.  46A , 2Y .
D. 46A ,1X , 1Y .
Câu 13: Bộ NST của người nữ bình thường là
A.  44A , 2X
B.  44A , 1X , 1Y .
C.  46A , 2Y .
D. 46A ,1X , 1Y .
Câu 14: Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền 
A. tương tự như các gen nằm trên NST thường
B. thẳng.
C. chéo.
D. theo dòng mẹ.
Câu 15: Tính trạng có túm lông trên tai người di truyền                                                                                
A. tương tự như các gen nằm trên NST thường.
B. thẳng.
C. chéo.
D. theo dòng mẹ.
Câu 16: Ở động vật có vú và ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là
A. XX, con đực là XY.
B.  XY, con đực là XX.          
C. XO, con đực là XY.    
D. XX, con đực là XO.
Câu 17: Ở chim, bướm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là
A. XX, con đực là XY.
B.  XY, con đực là XX.          
C. XO, con đực là XY.   
D. XX, con đực là XO.
Câu 18: Ở châu chấu cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là
A. XX, con đực là XY.
B.  XY, con đực là XX.
C. XO, con đực là XY.    
D. XX, con đực là XO.
Câu 19: Ở sinh vật giới dị giao là những cá thể có nhiễm sắc thể giới tính là
A. XXX, XY.
B.  XY, XX.
C. XO, XY.
D. XX,  XO.
Câu 20: Ở sinh vật giới đồng giao là những cá thể có nhiễm sắc thể giới tính là
A. XXX, XY.
B.  XY, XX.
C. XO, XY.
D. XX,  XXX.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top