Trắc nghiệm vật lí 12 có đáp án: Dao động điều hòa - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng thầy cô ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Cho tóc luôn dày và mượt - ngăn rụng tọc - giữ thanh xuân, Bấm vào đây
 (Sangkiengiaovien.com)  Trắc nghiệm vật lí 12 có đáp án: Dao động điều hòa

Dạng 1. Xác định các hằng số : A, $\omega ;\varphi ;(\omega t + \varphi );L;m$ trong phương trình $x;v;a;F...$ đã cho.


 4. 
Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ của DĐĐH có $a =  - 100{\pi ^2}\cos (10\pi t - \frac{\pi }{2})$ (cm/s2)
A. 4cm                                    
B. 400${\pi ^2}$cm                      
C. 4${\pi ^2}$m                     
D. 10 cm
5.    Biên độ của dao động là 10cm, vật DĐĐH có phương trình lực tác dụng $F =  - \cos (10\pi t + \pi )$(N), khối lượng của vật
A. 1kg                                    
B. 0,1kg                                             
C. 0,01kg                   

D. 10 kg
6.   Một chất điểm DĐĐH có phương trình $x = 6\cos (\pi t - \frac{\pi }{2})$(cm). Tốc độ trung bình của vật trong hai chu kỳ là 
A. 5cm/s                           
B.10cm/s                           
C. 12cm/s                    
D.15cm/s
7.   Một chất điểm DĐĐH có phương trình $x = 5\cos (\pi t + \frac{\pi }{2})$(cm). Tốc độ trung bình của vật trong 2,5s  
A. 5cm/s                            
B.10cm/s                           
C. 20cm/s                    
D.30cm/s
8. Một vật khối lượng 100g DĐĐH có phương trình $x = 2\cos (4t - \frac{\pi }{4})$(cm;s). Lực tác dụng vào vật tại vị trí biên có độ lớn
A. 3,2N                            
B. 200N                           
C.0,032N                    
D. 0,02N
9. Một vật DĐĐH có hệ thức độc lập là: $\frac{{{v^2}}}{{640}} + \frac{{{x^2}}}{{16}} = 1$(cm;s). Biên độ và tần số góc là (Lấy ${\pi ^2} = 10$)
      

Dạng 2. Xác định$x;v;a;F;L$ tại thời điểm hay pha nhất định

10.      Một chất điểm DĐDH có phương trình $x = A\cos ( - \omega t)$. Gốc thời gian được chọn lúc vật
A. ở biên âm                                                               
B. ở biên dương
C. ở VTCB và chuyển động ngược chiều dương      
D. ở VTCB và chuyển động theo chiều dương
11.      Một chất điểm DĐDH có phương trình $x =  - A\sin (\omega t)$(cm). Gốc thời gian được chọn lúc vật
A. ở biên âm                                                              
B. ở biên dương
C. ở VTCB và chuyển động ngược chiều dương       
D. ở VTCB và chuyển động theo chiều dương
12.      Một vật DĐĐH với tần số $f = 2Hz$, pha ban đầu bằng 0 và đi được 20cm trong mỗi chu kỳ. Lúc $t = \frac{1}{8}s$ vận tốc của vật

A. 16cm/s                          
B. 4cm/s                           
C. $ - 20\pi cm/s$            
D.$20\pi cm/s$
14.      Phương trình dao động của lò xo $x = 10\cos (\pi t)$ (cm;s). Lấy $g = {\pi ^2} = 10m/{s^2}$. Lúc t = 1s vật có động năng
A. 2J                                  
B. 1J                            


C.0,5J                                
D. 0J
15.      Phương trình chuyển động của vật $v =  - 10\pi \sin (\pi t)$ (cm/s).Gốc thời gian được chọn : lúc vật có ly độ và vận tốc (cm;s)

A. $x =  - 5cm;ND$             
B. $x =  - 10;v = 0$         
C. $x = 0;v =  - 10\pi $            
D.$x = 10;v = 0$

16.      Phương trình chuyển động của vật $a = 100{\pi ^2}\cos (\pi t + \frac{\pi }{3})$ (cm/s2). Gốc thời gian được chọn lúc:
A. $x =  - 5cm;ND$              
B. $x =  - 5cm;CD$        
C. $x = 5cm;CD$                 
D.$x = 5cm;ND$
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Liên quan
=> Trăc nghiệm Vật lí 12: Dao động điều hòa

Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top