Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
 (Sangkiengiaovien.com)  Trắc nghiệm vật lí 12 có đáp án: Dao động điều hòa

Dạng 1. Xác định các hằng số : A, $\omega ;\varphi ;(\omega t + \varphi );L;m$ trong phương trình $x;v;a;F...$ đã cho.


 4. 
Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ của DĐĐH có $a =  - 100{\pi ^2}\cos (10\pi t - \frac{\pi }{2})$ (cm/s2)
A. 4cm                                    
B. 400${\pi ^2}$cm                      
C. 4${\pi ^2}$m                     
D. 10 cm
5.    Biên độ của dao động là 10cm, vật DĐĐH có phương trình lực tác dụng $F =  - \cos (10\pi t + \pi )$(N), khối lượng của vật
A. 1kg                                    
B. 0,1kg                                             
C. 0,01kg                   

D. 10 kg
6.   Một chất điểm DĐĐH có phương trình $x = 6\cos (\pi t - \frac{\pi }{2})$(cm). Tốc độ trung bình của vật trong hai chu kỳ là 
A. 5cm/s                           
B.10cm/s                           
C. 12cm/s                    
D.15cm/s
7.   Một chất điểm DĐĐH có phương trình $x = 5\cos (\pi t + \frac{\pi }{2})$(cm). Tốc độ trung bình của vật trong 2,5s  
A. 5cm/s                            
B.10cm/s                           
C. 20cm/s                    
D.30cm/s
8. Một vật khối lượng 100g DĐĐH có phương trình $x = 2\cos (4t - \frac{\pi }{4})$(cm;s). Lực tác dụng vào vật tại vị trí biên có độ lớn
A. 3,2N                            
B. 200N                           
C.0,032N                    
D. 0,02N
9. Một vật DĐĐH có hệ thức độc lập là: $\frac{{{v^2}}}{{640}} + \frac{{{x^2}}}{{16}} = 1$(cm;s). Biên độ và tần số góc là (Lấy ${\pi ^2} = 10$)
      

Dạng 2. Xác định$x;v;a;F;L$ tại thời điểm hay pha nhất định

10.      Một chất điểm DĐDH có phương trình $x = A\cos ( - \omega t)$. Gốc thời gian được chọn lúc vật
A. ở biên âm                                                               
B. ở biên dương
C. ở VTCB và chuyển động ngược chiều dương      
D. ở VTCB và chuyển động theo chiều dương
11.      Một chất điểm DĐDH có phương trình $x =  - A\sin (\omega t)$(cm). Gốc thời gian được chọn lúc vật
A. ở biên âm                                                              
B. ở biên dương
C. ở VTCB và chuyển động ngược chiều dương       
D. ở VTCB và chuyển động theo chiều dương
12.      Một vật DĐĐH với tần số $f = 2Hz$, pha ban đầu bằng 0 và đi được 20cm trong mỗi chu kỳ. Lúc $t = \frac{1}{8}s$ vận tốc của vật

A. 16cm/s                          
B. 4cm/s                           
C. $ - 20\pi cm/s$            
D.$20\pi cm/s$
14.      Phương trình dao động của lò xo $x = 10\cos (\pi t)$ (cm;s). Lấy $g = {\pi ^2} = 10m/{s^2}$. Lúc t = 1s vật có động năng
A. 2J                                  
B. 1J                            


C.0,5J                                
D. 0J
15.      Phương trình chuyển động của vật $v =  - 10\pi \sin (\pi t)$ (cm/s).Gốc thời gian được chọn : lúc vật có ly độ và vận tốc (cm;s)

A. $x =  - 5cm;ND$             
B. $x =  - 10;v = 0$         
C. $x = 0;v =  - 10\pi $            
D.$x = 10;v = 0$

16.      Phương trình chuyển động của vật $a = 100{\pi ^2}\cos (\pi t + \frac{\pi }{3})$ (cm/s2). Gốc thời gian được chọn lúc:
A. $x =  - 5cm;ND$              
B. $x =  - 5cm;CD$        
C. $x = 5cm;CD$                 
D.$x = 5cm;ND$
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Liên quan
=> Trăc nghiệm Vật lí 12: Dao động điều hòa

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top