[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học có đáp án:  TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN (Phần 3)
Câu 1: Quan hệ giữa gen và tính trạng theo quan niệm Di truyền học hiện đại như thế nào?
A. Mỗi gen quy định một tính trạng.                                
B. Nhiều gen quy định một tính trạng.
C. Một gen quy định nhiều tính trạng.                             
D. Cả A, B và C.
Câu 2: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là
A. gen trội.                            
B. gen điều hòa.                    
C. gen đa hiệu.                      
D. gen tăng cường.
Câu 3: Khi một gen đa hiệu bị đột biếnsẽ dẫn tới sự biến đổi
A. ở một tính trạng.                                                          
B. ở một loạt tính trạng do nó chi phối.
C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối.                    
D. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.
Câu 4: Thế nào là gen đa hiệu ?
     A. Gen mà sản phẩm của nó chỉ ảnh hưởng đến một tính trạng                                        
B. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau
     C. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến toàn bộ kiểu gen của cơ thể.           
D. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều toàn bộ kiểu hình của cơ thể.
Câu 5: Trường hợp một gen (có thể trội hoặc lặn) làm cho một gen khác không alen với nó trong cùng một kiểu gen không biểu hiện kiểu hình là kiểu tương tác
A. bổ trợ.                               
B. át chế.                               
C. cộng gộp.                          
D. đồng trội.
Câu 6: Trường hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng cùng tác động đến sự hình thành một tính trạng được gọi là hiện tượng
     A. tương tác bổ trợ.          
B. tương tác bổ sung.            
C. tương tác cộng gộp.          
D. tương tác gen.
Câu 7: Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là
A. gen trội.                            
B. gen lặn.                             


C. gen đa alen.                       
D. gen đa hiệu.
Câu 8: Sự tác động của 1 gen lên nhiều tính trạng đã
A. làm xuất hiện kiểu hình mới chưa có ở bố mẹ.
B. làm cho tính trạng đã có ở bố mẹ không biểu hiện ở đời lai.
C. tạo nhiều biến dị tổ hợp.
D. tạo dãy biến dị tương quan.
Câu 9: Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện tượng di truyền theo quy luật:
A. Tương tác bổ sung                                          
B.  Liên kết gen hoàn toàn.
C.  Tác động đa hiệu của gen.                              
D.  Tương tác cộng gộp.
Câu 10: Hiện tượng gen đa hiệu giúp giải thích:
A. Hiện tượng biến dị tổ hợp.  
B. Kết quả của hiện tượng đột biến gen.
C. Một gen bị đột biến tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
D. Sự tác động qua lại giữa các gen alen cùng quy định 1 tính trạng.
Câu 11: Gen qui định màu da ở người di truyền theo kiểu:
A. tương tác bổ trợ.               
B. tương tác bổ sung.            
C. tương tác cộng gộp.          
D. tương tác gen.
Câu 12: Hiện tượng tương tác gen thực chất là do:
A. Các gen tương tác trực tiếp với nhau.  
B. Các tính trạng tương tác trực tiếp với nhau.
C. Các sản phẩm của gen tác động qua lại với nhau.
D. Các gen tương tác trực tiếp với môi trường.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top