Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

 (Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: QUY LUẬT MENĐEN (Phần 2)

Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học

Câu 21. Khi lai gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 1 lông đen: 2 lông đốm: 1 lông trắng, tính trạng màu lông gà đã di truyền theo quy luật
A. phân ly.
B. di truyền trội không hoàn toàn.
C. tác động cộng gộp.
D. tác động gen át chế.


Câu 22.Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội có thể căn cứ vào kết quả của
A. lai thuận nghịch.
B. tự thụ phấn ở thực vật.
C. lai phân tích.
D. lai xa
Câu 23. Với n  cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số loại giao tử F1
A. 2n .
B. 3n .
C. 4n .
D. (1/2)n.
Câu 24. Với n  cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là
A. 2n .
B. 3n .
C. 4n .
D. (1/2)n.
Câu 25.Với n  cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu hình ở đời lai là
A. 2n .
B. 3n .
C. 4n .
D. (1/2)n.
Câu 26.Với 4  cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là
A. 8.
B. 16.
C. 64.
D. 81.
Câu 27. Không thể tìm thấy được 2 người có cùng kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng vì trong quá trình sinh sản hữu tính
A. tạo ra một số lượng lớn biến dị tổ hợp.
B. các gen có điều kiện tương tác với nhau.
C. dễ  tạo ra các biến dị di truyền.
D. ảnh hưởng của môi trường.
Câu 28. Nội dung chủ yếu của định luật phân ly độc lập là
A. “Khi bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 có sự phân tính theo tỉ lệ 9:3:3:1.”
B. “Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với nhau trong phát sinh giao tử ”.
C. “Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tinh trạng hợp thành nó”.
D. “Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 mỗi cặp tính trạng xét riêng rẽ đều phân ly theo kiểu hình 3:1”.
Câu 29. Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là
A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.
B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp nhiễm sắc thể.
C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.
D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.
Câu 30.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là
A. AaBb  x  Aabb.
B. AaBB  x  aaBb.
C. Aabb  x  AaBB.
D. AaBb  x  AaBb.
Câu 31. điểm sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của menđen so với các  nhà nghiên cứu di truyền học trước đó là gì?
a. sử dụng phương pháp nhiên cứu thực nghiệm và định lượng dựa trên xác suất thống kê và khảo sát trên từng tính trạng riêng lẽ


b. nghiên cứu tế bào để xác định sự phân li và tổ hợp các nst
c. làm thuần chủng các cá thể đầu dòng và nghjiên cứu cùng lúc nhiều tính trạng
d. chọn cây đậu hà lan làm đối tượng nghiên cứu
Câu 32. phương pháp nghiên cứu của menđen gồm các nội dung:
   1. sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả ali
   2.lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3
   3. tiến hành thí nghiệm chứng minh
   4.tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn. trình tự các bước thí nghiêm như thế nào là hợp lí?
a. 4à2à3à1   
b. 4à2à1à3    
c. 4à3à2à1   
d. 4à1à3à2
 Câu 33. phép lai nào sau đây  cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn?
a. bố:AA x mẹ:AAàcon:100%AA  
b. bố:AA x me:aaàcon:100%Aa
c. bố:aax mẹ:AAàcon:100%Aa     
d.bố:aa x mẹ:aa àcon:100%aa
Câu 34. phép lai nào sau đây cho biết cá thể đem lai là thể dị hợp?
a.bố:hồng cầu liềm nhẹ x mẹ bình thườngàcon:50% hồng cầu liềm nhẹ:50% bình thường
b. thân cao x thân thấpàcon:50% thân cao:50% thân thấp
c. ruồi cái mắt trắngx ruồi đực mắt đỏà50% ruồi đực mắt trắng:50% ruồi cái mắt đỏ
d.cả a,b vàc
Câu 35. khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, Menđen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?
a.chỉ biểu hiện một trong hai kiểu hình của bố hoặc  của mẹ
b. biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.
c.luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống bố
d. luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ
Câu 36. khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menđen đã thu được thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình thế nào?
a.1/4giống bố đời P:2/4giống F1:1/4giống mẹ đời P
b.3/4 giống bố đời P:1/4 giống mẹ đời P
c. 3/4 giống mẹ đời P:1/4 giống bố đời P
d.3/4 giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hình F1:1/4 giống bên còn lại đời P
Câu 37. khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, menđen đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình như thế nào?
a. 100%  đồng tính
b.100%  phân tính
c.1/3 cho F3 đồng tính giống P:2/3 cho F3 phân tính 3:1
d. 2/3cho F3 đồng tính giống P:1/3 cho F3 phân tính3:1
Câu 38. khi đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2, Menđen đã nhận biết được điều gì?
a. 100% cá thể F2 có kiểu gen giống nhau
b. F2 có kiểu gen giống P hoặc có kiểu gen giống F1
c. 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P:1/3cá thể F2  có kiểu gen giống F1
d. 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P:2/3cá thể F2  có kiểu gen giống F1
Câu 39. kết quả thực nghiệm tỉ lệ 1:2: 1 về kiểu gen luôn đi đôi với tỉ lệ 3:1 về kiểu hình khẳng định điều nào trong giả thuyết của menđen là đúng?
a. mỗi cá thể  đời P cho một loại giao tử mang gen khác nhau
b. mỗi cá thể  đời F1 cho một loại giao tử mang gen khác nhau
c.cơ thể lai F1 cho  2 loại giao tử khác nhau với tỉ lệ 3:1
d.thể đồng hợp cho 1 loại giao tử;thể dị hợp cho 2 loại giao tử có tỉ lệ 2:1
Câu 40. tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội – lặn không hoàn toàn thì  hiện tượng phân li ở f2 được biểu hiện như thế nào?
a. 1trội:2 trung gian:1 lặn
b.2trội:1 trung gian :2 lặn
c.3 trội :1 lặn
d.100% trung gian
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)
Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top