[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn trường Chuyên Chu văn An và Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định nhiều năm

Thống kê điểm chuẩn trường Chuyên Chu văn An và Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bình Định để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Định bạn soạn tin như sau:
Cách 1.
Soạn HS dấucách  TKBDILQD + tênlớpchuyên gửi 8785
Soạn HS dấucách  TKBDICVA + tênlớpchuyên gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBDI: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bình Định và tên lớp viết liền nhau

Cụ thể như sau:
Trường
Lớp chuyên
Soạn tin
Lê Quý Đôn
Chuyên Toán
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN TOAN   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Toán - Tin
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN TOAN - TIN   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Vật lý
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN VAT LY   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Hóa
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN HOA   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Sinh
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN SINH   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN NGU VAN   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên tiếng Anh
Soạn HS TKBDILQDCHUYEN TIENG ANH   gửi 8785
Lê Quý Đôn
Không chuyên
Soạn HS TKBDILQDKHONG CHUYEN   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Toán
Soạn HS TKBDICVACHUYEN TOAN   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Toán - Tin
Soạn HS TKBDICVACHUYEN TOAN - TIN   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Vật lý
Soạn HS TKBDICVACHUYEN VAT LY   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Hóa
Soạn HS TKBDICVACHUYEN HOA   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Sinh
Soạn HS TKBDICVACHUYEN SINH   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS TKBDICVACHUYEN NGU VAN   gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên tiếng Anh
Soạn HS TKBDICVACHUYEN TIENG ANH   gửi 8785
Chu Văn An
Không chuyên
Soạn HS TKBDICVAKHONG CHUYEN   gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã lớp chuyên
Soạn HS dấucách  mã lớp gửi 8785
Cụ thể như sau

Trường
Lớp chuyên
Soạn tin
Lê Quý Đôn
Chuyên Toán
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Toán - Tin
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Vật lý
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Hóa
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Sinh
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên Ngữ văn
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Chuyên tiếng Anh
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Lê Quý Đôn
Không chuyên
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Toán
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Toán - Tin
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Vật lý
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Hóa
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Sinh
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên Ngữ văn
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Chuyên tiếng Anh
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785
Chu Văn An
Không chuyên
37085
Soạn HS 37085  gửi 8785


Biết lịch sử điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường cũng là một tiêu chí giúp bạn xác định phục tiêu phấn đấu mỗi môn để chinh phục kỳ thi với kết quả tốt nhất
Bình Định, Lịch sử điểm chuẩn, Thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Có thể bạn quan tâm
↪ Cách xem điểm chuẩn trường Chuyên Tại Bình Định
 Cách xem điểm chuẩn lớp 10 các trường  THPT tại Bình Định
↪ Xem thống kê điểm chuẩn các trường THPT tại Bình Định
↪ Xem thống kê điểm chuẩn trường THPT chuyên tại Bình Định

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top