SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Sinh trưởng được hiểu là sự tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể, còn phát triển là sự biến đổi cấu trúc, phát sinh hình thái, chức năng sinh lý (phát triển bao gồm sự sinh trtưởng phân hoá và phát sinh hình thái chức năng sinh lý).


I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật:
- Sinh trưởng: tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể
-  Phát triển: Biến đổi cấu trúc, phát sinh hình thái, chức năng sinh lý (phát triển bao gồm sự sinh trtưởng phân hoá và phát sinh hình thái chức năng sinh lý).
 -  Sinh trưởng và phát triển: từ khi có hợp  tử → trưởng thành
- Sinh trưởng và phát triển của động vật : từ khi hợp tử phân bào đến trưởng thành
- Động vật đẻ trứng: sinh trưởng và phát triển từ trong trứng → đẻ ra → trưởng thành
- Động vật đẻ con: từ khi mẹ mang thai → đẻ ra → trưởng thành.
II. Phân loại sinh trưởng và phát  triển
+ Sinh trưởng và phát triển của động vật gồm các hình thức:
- Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái
- Sinh trưởng và phát triển  qua biến thái : gồm có:
+ Biến thái hoàn toàn 
+ Biến thái không hoàn toàn

III. Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái

* Phát triển không qua biến thái: là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.
* Đa số động vật phát triển không qua biến thái: người, trâu, bò, lợn, gà ...


 IV. Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn
* Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng.
* Phát triển qua biến thái: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí khác con trưởng thành. Ấu trùng trải qua lột xác nhiều lần biến đổi thành con trưởng thành.Chu trình sống của Sâu bướm (Biến thái  hoàn toàn)

Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành trải qua giai  đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Sâu ăn lá cây nên không cạnh tranh về thức ăn với bướm (bướm ăn mật hoa)
Giai đoạn nhộng giúp động vật sống qua được điều kiện sống khắc nghiệt (mùa đông lạnh giá, khan hiếm thức ăn)
  Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng ?

Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hoá xenlulozo nên sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn có hiệu quả rất thấp. Vì vậy, sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Trong khi đó, hầu hết các loài bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn.


Chu trình sống của Châu chấu (Biến thái không hoàn toàn)

Chu trình sống của Ve sầu (Biến thái không hoàn toàn)

Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trường thành.


* Phát triển không qua biến thái: là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.
* Phát triển qua biến thái: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí khác con trưởng thành. Ấu trùng trải qua lột xác nhiều lần biến đổi thành con trưởng thành.
Các kiểu sinh trưởng và phát triển
Ví dụ
Đặc điểm

Không qua biến thái
- Người
- Voi, Khỉ...
- Con non có đặc điểm, hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành.
- Con non PT dần lên mà không qua biến thái để trở thành con trưởng thành
Biến thái hoàn toàn
- Bướm
- Tằm, muổi.
- ấu trùng (hoặc sâu), có hình thái, cấu tạo, sinh lí khác con trưởng thành. Qua nhiều lần lột xác và giai đoạn trung gian. ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Biến thái không hoàn toàn
- Châu chấu
- Tôm, ...
- ấu trùng có có đặc điểm, hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành. Qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Liên quan
=> Một số câu hỏi về sinh trưởng và phát triển ở động vật có đáp án
=> Một số câu hỏi  Sinh học 11 có đáp án

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top