Nêu những điểm khác biệt của hoocmôn thực vật: Auxin và Gibêrelin? - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Nêu những điểm khác biệt của hoocmôn thực vật: Auxin và Gibêrelin?
Trả lời
 Đặc điểm khác biệt của hoocmon thực vật Auxin và Giberelin 
Auxin 
Gibêrelin  
- Thành phần chứa N.
- Tự nhiên (a, b, AIA) và nhân tạo (2,4D, ANA, AIB)
- Có ở tất cả thực vật
- Vừa có tác dụng kích thích, vừa có tác dụng ức chế tùy thuộc nồng độ.
- Kích thích trương dãn TB; sinh trưởng của chồi ngọn, rễ ; ức chế chồi bên; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt;tác động đến tính hướng sáng, hướng đất.
- Thành phần không chứa N.
- Chỉ có tự nhiên (GA) chưa tổng hợp được nhân tạo.
- Chỉ có ở 1 số loại cây.
- Chỉ có tác dụng kích thích.

- Kích thích thân, lóng cao dài; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt, kích thích nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm.Liên quan
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top