Tính lưu lượng tim? - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Đang Giảm giá khủng: BLACK FRIDAY + PAYDAY THÁNG 12 >--> Bấm xem Máy cạo râu- máy tỉa lông mày lông nách ... giá rẻ -> Bấm vào đây ...Lịch tết đẹp==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Đang giảm giá khủng, Bấm vào đây
Hỏi.  Theo dõi chu kỳ hoạt động của tim ở một động vật thấy tỉ lệ thời gian của 3 pha (tâm nhĩ co:tâm thất co:dãn chung) là 1:2:3. Biết thời gian tim nghỉ là 0.6 giây, lượng máu trong tim là 120ml đầu tâm trương290ml cuối tâm trương. 
Hãy tính lưu lượng tim.
Giải

Lưu ý:
1. Thời gian nghỉ của tim = thời gian pha dãn chung. (Tdãn)
(T nghỉ = t dãn)
2. Thời gian chu kỳ tim = thời gian tâm nhĩ co (tnhĩ co) + thời gian tâm thất co (t thất co) + Thời gian nghỉ (tdãn) = t nhĩ co + t thất co + t dãn
T = t nhĩ co + t thất co + t dãn. = 60p/ số lần đập/phút  = 60 : 75 = 0,8 (s).

3. Tần số tim = số nhịp đập của tim trong 1 phút = 60/T
(P = 60/T. Trong đó: P là tần số; T là thời gian chu kỳ tim)


4. Thế tích tâm thu(Qs): Là số mililit máu đẩy ra khỏi tim trong một tâm thu (còn gọi là một nhát bóp). Thể tích đó thông thường là 60-70ml

5. Thể tích máu trong thất trước khi thất thu gọi là thể tích cuối tâm trương. Thể tích này khoảng 110 ml. 

6. Sau khi thất thu, lượng máu đó còn khoảng 40 ml, gọi là thế cuối tâm thu.

7. Thể tích tâm thu: Là hiệu hai đại lượng Thể tích cuối tâm trương - thể tích cuối tâm thu = 110 – 40 = 70 ml. Thể tích này quy ra phần trăm luợng máu có trong thất, gọi là phân số tống máu, là 70 : 110 = 60 phần trăm. Khi vận cơ mạnh, thể tích cuối tâm trương có thể lên tới 150 – 180 ml, thể tích cuối tâm thu chỉ còn 10 – 20 ml, do đó thể tích tâm thu lên tới 150 – 180 ml tức là gấp 2 – 3 lần lúc nghỉ.
8. Lượng máu được đẩy vào động mạch chủ = Lượng máu cuối tâm trương - lượng máu đầu tâm trương. 
9. Lưu lượng tim Q (còn gọi là thể tích phút) là số lít máu do tim bơm đi trong một phút.
Q = Qs X fc = 70 ml X 70 lần/phút = 5 lít/phút.

Giải chi tiết

- Theo bài ra 
tỉ lệ thời gian của 3 pha (tâm nhĩ co:tâm thất co:dãn chung) là 1:2:3 và Vì thời gian tim nghỉ là 0,6s tương ứng với thời gian dãn chung nên ta có:
+ Thời gian pha nhĩ co + thời gian pha thất co = thời gian nghỉ = 0,6s.
+ Thời gian của một chu kỳ tim là: 0,6 + 0,6 = 1,2 (giây)
=> Tần số của tim là: 
P = 60/T = 60/1,2 = 50 (nhịp/phút, hay 50 lần/phút)
- Theo bài ra mỗi lần tim đập đẩy được lượng máu vào động mạch chủ là: 
290 - 120 = 170 (ml)= > Lưu lượng tim là: Q = 170ml × 50 lần/phút = 8500 ml/phút = 8,5 lít/phút

Vậy, Lưu lượng tim là: Q = 8,5 lít/phút
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THPT, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, Lớp 11, THPT,
Đang giảm giá - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKK+Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top