[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Nguyễn Quang Sáng. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Quang Sáng. Show all posts

Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiếc lược ngà - Đề 2 Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiếc lược ngà - Đề 2

  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: “.... Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó th...

Read more »
May 11, 2020

Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiệc lược ngà - đề số 7 Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiệc lược ngà - đề số 7

    Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:     .... Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết ...

Read more »
April 22, 2020

Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiếc lược ngà - đề 7 Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiếc lược ngà - đề 7

          Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:            ( … ) “Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó -...

Read more »
April 19, 2020

Trong câu văn “Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi.” nhân vật “tôi” là ai ? Cảm xúc của “tôi” được thể hiện như thế nào ? Vì sao “tôi” lại có cảm xúc  như  vậy ”? Trong câu văn “Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi.” nhân vật “tôi” là ai ? Cảm xúc của “tôi” được thể hiện như thế nào ? Vì sao “tôi” lại có cảm xúc như vậy ”?

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu :             “ Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay h...

Read more »
April 14, 2020

Chỉ ra nét hay của câu văn: “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa”. Chỉ ra nét hay của câu văn: “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa”.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:             Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết ...

Read more »
April 13, 2020

Viết bài văn ngắn (độ dài từ 300 đến 400 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật bé Thu qua đoạn trích Viết bài văn ngắn (độ dài từ 300 đến 400 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật bé Thu qua đoạn trích

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:             “Sáng hôm sau, bà con bên nội, bên ngoại đến rất đông. Cả con b...

Read more »
April 06, 2020

Câu văn “ Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.” Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ? Nêu tên một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 9 nói về tình cảm cha con. Câu văn “ Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.” Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ? Nêu tên một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 9 nói về tình cảm cha con.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. “ Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt ...

Read more »
April 01, 2020

Chỉ ra biện pháp tu từ đặc sắc trong đoạn văn sau và nêu ý hiểu về giá trị biểu đạt của phép tu từ đó: “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Chỉ ra biện pháp tu từ đặc sắc trong đoạn văn sau và nêu ý hiểu về giá trị biểu đạt của phép tu từ đó: “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa.

    Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:    “Sáng hôm sau, bà con bên nội, bên ngoại đến rất đông. Cả con bé cũng theo ...

Read more »
March 21, 2020

Cảm nhận của em về nhân vật bé Thu trong đoạn truyện Cảm nhận của em về nhân vật bé Thu trong đoạn truyện

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu :           “ Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, ...

Read more »
March 21, 2020

Viết một bài văn ngắn (khoảng 300) từ trình bày cảm nhận của em về nhân vật ông Sáu  trong  đoạn trích dưới đây ? Viết một bài văn ngắn (khoảng 300) từ trình bày cảm nhận của em về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích dưới đây ?

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:        “ Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc, tôi bỗng nghe tiếng kêu. Từ con đường...

Read more »
March 20, 2020

Nét đặc sắc trong cách viết câu văn và hiệu quả biểu đạt của cách viết đó trong câu " Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba  phân  rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa." Nét đặc sắc trong cách viết câu văn và hiệu quả biểu đạt của cách viết đó trong câu " Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa."

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:             “ Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt...

Read more »
March 19, 2020

Viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật bé Thu trong đoạn trích. Viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật bé Thu trong đoạn trích.

 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:    … Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu m...

Read more »
March 19, 2020

Viết bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật bé Thu được thể hiện qua đoạn trích tác phẩm Chiếc lược ngà Viết bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật bé Thu được thể hiện qua đoạn trích tác phẩm Chiếc lược ngà

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: ...Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa m...

Read more »
March 09, 2020

Cảm nhận của em về tình cha con trong đoạn trên  Chiếc lược ngà ” Cảm nhận của em về tình cha con trong đoạn trên Chiếc lược ngà ”

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: “ Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt...

Read more »
March 09, 2020

Cảm nhận hình ảnh người cha trong đoạn trích bằng một bài văn dài khoảng 300 từ. - Chiếc lược ngà Cảm nhận hình ảnh người cha trong đoạn trích bằng một bài văn dài khoảng 300 từ. - Chiếc lược ngà

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:  “ Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọ...

Read more »
March 05, 2020

Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về tình cảm của nhân vật ông Sáu dành cho con trong đoạn truyện Chiếc lược ngà. Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về tình cảm của nhân vật ông Sáu dành cho con trong đoạn truyện Chiếc lược ngà.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:    Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọng ...

Read more »
March 02, 2020

Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiêc Lược Ngà - Đề số 5 Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiêc Lược Ngà - Đề số 5

Đọc đoạn trích  sau và thực hiện các yêu cầu:        “Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày...

Read more »
March 01, 2020

Soạn văn: CHIẾC LƯỢC NGÀ (Trích) - Nguyễn Quang Sáng Soạn văn: CHIẾC LƯỢC NGÀ (Trích) - Nguyễn Quang Sáng

Truyện được trần thuật theo lời người bạn ông Sáu, người đã chứng kiến những cảnh ngộ éo le của cha con ông. Cảnh ngộ ấy đã gợi lên bao n...

Read more »
June 06, 2019

Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiếc lược ngà - Đề 8 Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Chiếc lược ngà - Đề 8

            Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: " Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt t...

Read more »
May 16, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top