[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Đề bài: Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì?

Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau :

ZN = 7 ;  ZNa = 11;  ZCa = 20 ;  ZFe = 26 ;  ZCu = 29 ; ZC = 6 ; ZS = 16. 

Giải

Gọi Z, N, E và Z', N', E' là số hạt proton, nơtron, electron của hai nguyên tử A, B. 

Theo bài ra: tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78 =>

Ta có các phương trình: Z + N + E + Z' + N' + E' = 78.

hay :      (2Z + 2Z' ) + (N + N')     = 78      (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt =>

               (2Z + 2Z' ) - (N + N')     = 26       (2)

Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt =>                (2Z -  2Z' )    = 28

hay :          (Z -  Z' )     = 14                        (3)                         
Kết hợp (1) (2) (3) ta có hệ phương trình

(2Z + 2Z' ) + (N + N')     = 78      (1)

(2Z + 2Z' ) - (N + N')     = 26       (2)

(Z -  Z' )     = 14                        (3)        

Giải hệ:

Lấy (1) + (2) sau đó kết hợp với (3) ta có : Z = 20 và Z' = 6    

(Có thể dùng máy tính FX để giải cho nhanh)

Vậy các nguyên tố đó là : A là Ca ; B là C .      

Xem thêm

 Lý thuyết và bài tập về nguyên tử, hệ thống tuần hoàn                   

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top