[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Đề bài: 

Có 3 nguyên tố X,Y,Z trong bảng tuần hoàn các nguyển tố hóa học. Cho biết:

- X,Y thuộc cùng chu kì và ở 2 nhóm liên tiếp

- Z,X thuộc cùng nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp

- Nguyên tử X có 2electoron ở lớp thứ 3

- Tính kim loại của Z,X,Y theo thứ tự giảm dần

 a. Xác định tên và vị trí của các nguyên tố X, Y, Z trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Viết công thức phân tử của các oxit và hiđro xit của X, Y,Z

b. Hóa tan hỗn hợp gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước, khuấy đều rồi đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A, khí  B, kết tủa C. Hỏi dung dịch A chứa chất tan gì?

Giải
a. Nguyên tử của nguyên tố X có 2 electoron ở lớp thứ 3 

=> X có 2e ở lớp ngoài cùng và có 3 lớp e 

=> X thuộc chu kì 3, nhóm II 

=>  X ở ô 12, X là Mg

Z và X thuộc cùng 1 nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp mà tính kim loại của Z mạnh hơn Z 

=>  Z là Ca thuộc ô 20, chu kì 4, nhóm II

Công thức của các oxit của X,Y,Z là MgO, Al2O3, CaO

Công thức của các hiđroxit của X,Y,Z là: Mg(OH)2, Al(OH)3, Ca(OH)2

b. Các phản ứng xảy ra là :

Na2O   +  H2O    ->  2NaOH

NaHCO3  +  NaOH ->  Na2CO3  + H2O

NH4Cl   +  NaOH ->   NaCl   +  NH3  + H2O

BaCl2  +   Na2CO3 ->  BaCO3  + 2NaCl

Vì số mol các chất ban đầu bằng nhau  nên theo 4 PTHH trên dung dịch A chỉ chứa NaCl

Xem thêm

↪ Lý thuyết và bài tập về nguyên tử, hệ thống tuần hoàn

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top