[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Đề bài: Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8.

a. Hãy viết công thức phân tử của hợp chất trên.

b. Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì? Nêu tính chất hóa học của hợp chất đó.

Giải

Theo bài ra ta có:

Tổng các hạt mang điện là 64: 

=>     pA  +  eB  +  2(pA  +  eB)  =  64 

 <=>   2p+  4pB  =   64 

 <=> pA + 2pB  = 32 (1)

Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8
   
=>  pA    pB  = 8  (2)

Từ  (1) và (2) 

pA = 16 ; pB = 8 

A là S ; B là O

CTHH của hợp chất: SO2

b. SO2 là oxit axit

+ Tác dụng với nước: SO2  +   H2O    ⇌  H2SO3

+ Tác dụng với dd kiềm: SO2  +  2NaOH  →  Na2SO3  +  H2O

+ Tác dụng với oxit bazơ: SO2  +  Na2O      Na2SO3


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top