[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Đề bài: Hai nguyên tố X và Y ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Y thuộc phân nhóm chính nhóm V. Ở trạng thái đơn chất, X và Y không phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23.

            Xác định nguyên tố X và Y.

Vì PX + PY = 23 nên X, Y thuộc chu kì nhỏ.

Y thuộc phân nhóm chính nhóm V  nên  Y có thể là Nitơ hoặc Photpho. 

TH1: Y là nitơ 

PX + PN =23

 PX + 7 =23
PX = 16 (lưu huỳnh)

Dạng đơn chất nitơ và lưu huỳnh không tác dụng với nhau

Y là nitơ; X là lưu huỳnh (Chấp nhận)

TH2: Y là photpho

PX + PP =23

PX +15 =23

PX= 8 (oxi)

Dạng đơn chất photpho và oxi tác dụng với nhau => loại.

Kết luận

Vậy : Y là nitơ; X là lưu huỳnh


Xem thêm

↪ Lý thuyết và bài tập về nguyên tử, hệ thống tuần hoàn


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top