[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 2
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản (Phần 1)

Câu 1: Lệnh Start/Shut down dùng để làm gì?

A.  Khởi động lại máy tính

B.  Tắt màn hình

C.  Tắt máy tính

D.  Chuyển sang chế độ tiết kiệm điện

Câu 2: Có bao nhiêu cách thoát khỏi một chương trình ứng dụng trong hệ điều hành Windows 7?

A.  3

B.  2

C.  4

D.  1

Câu 3: Khi khởi động máy tính, phần mềm nào sau đây sẽ được thực hiện trước?

A.  Phần mềm gõ tiếng Việt

B.  Phần mềm Micrsoft Office

C.  Hệ điều hành

D.  Chương trình diệt virus máy tính

Câu 4: Để tắt máy tính đúng cách ta chọn?

A.  Tắt nguồn điện

B.  Bấm nút Power trên hộp máy

C.  Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown

D.  Bấm nút Reset trên hộp máy

Câu 5: Quy trình tắt máy tính nào sau đây đảm bảo an toàn cho chương trình và dữ liệu?

A. Đóng các file chương trình, ghi dữ liệu vào đĩa, Shutdown Windows 
B. Đóng các file chương trình, Shutdown Windows, tắt công tắc nguồn

C. Ghi dữ liệu vào đĩa, đóng các file chương trình, Chọn nút Start/Shut down 
D. Không có đáp án đúng

Câu 6: Trong Windows 7, để ngắt ổ đĩa USB một cách an toàn, có thể dùng

cách nào sau đây?

A. Đóng tất cả các chương trình đang chạy

B.  Khởi động lại HĐH Windows

C.  Kích chuột phải trên biểu tượng USB ở góc phải màn hình, chọn thiết bị cần gỡ bỏ và chọn Eject


D. Không có đáp án đúng

Câu 7: Để thiết lập chế độ nghỉ màn hình (Screen Saver) trong Windows 7, ta sử dụng công cụ nào sau đây trong Control Panel?

A. Device Manager

B. Taskbar and Start Menu

C.  Display

D.  Không có đáp án đúng

Câu 8: Để khởi động lại máy tính, phát biểu nào dưới đây là sai

A.  Từ cửa sổ màn hình nền nhấn nút Start - Shutdown, sau đó chọn mục Restart

B.  Bấm nút Reset trên hộp máy

C.  Bấm nút Power trên hộp máy

D.  Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Alt - Del, chọn mục Restart

Câu 9: Trong Control Panel của Windows 7, để thay đổi cách thức đăng nhập (login) và đăng xuất (logout), ta có thể dùng cách nào sau đây?
A. Chọn System, chọn Change the way user log on or off

B.  Chọn Windows Firewall, đánh dấu mục On hoặc Off

C.  Chọn User Accounts, chọn Change the way users log on or off

D.  Không có đáp án đúng

Câu 10: Trong hệ điều hành Windows 7, khi người dùng muốn rời khỏi máy tính, có thể dùng cách nào sau đây để khóa máy tính tạm thời?
A.  Bấm Ctrl + L, chọn Lock Computer

B.  Bấm Alt + L, chọn Lock Computer

C.  Bấm Ctrl + Alt + Del, chọn Lock This Computer

D.  Nhấn nút Power

Câu 11: Lựa chọn nào sau đây trong Windows 7 cho phép tắt máy tính và lưu trữ thông tin, trạng thái các chương trình đang hoạt động trong bộ nhớ vào ổ đĩa cứng và có thể cho phép người dùng tiếp tục sử dụng chỉ cần nhấn phím bất kỳ?

A.  Kích Start, chọn Shutdown/Standby

B.  Kích Start, chọn Shutdown/Log off

C.  Kích Start, chọn Shutdown/Hibernate

D.  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete

Câu 12: Phím, tổ hợp phím dùng để chụp cửa sổ hiện hành?

A. Ctrl+Print Screen

B. Print Screen

C. Alt+Print Screen

(hoặc Alt + PrtSc)

D. Shift+ Print Screen

Câu 13: Phím tắt nào dùng để đóng cửa sổ hiện hành?

A.  F1

B.  Tab+F9

C.  Alt+F4

D.  F7

Câu 14: Phím tắt nào sao chép một đối tượng vào ClipBoard?

A.  Ctrl+X

B.  Ctrl+V

C.  Ctrl+C

D.  Ctrl+Z

Câu 15: Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là gì?

A.  Ctrl+M

B.  Ctrl+V

C.  Ctrl+X

D.  Ctrl+Z

Câu 16: Phím tắt được sử dụng để hiển thị thực đơn Start?

A.  Alt+F4

B.  Alt+Tab

C.  Ctrl+Esc

D.  Ctrl+Tab

Câu 17: Phím tắt nào để chuyển đổi giữa các cửa sổ trong Windows 7?

A. Ctrl + T

B. Alt + O

C. Alt + Tab

D. Ctrl + Alt + Tab

Câu 18: Để di chuyển con trỏ chuột trong khi soạn thảo, tổ hợp phím Ctrl + <- (mũi tên sang trái), có chức năng gì?

A.  Sang phải một ký tự
B.  Sang trái một ký tự

C.  Sang trái một từ

D.  Sang phải một từ

Câu 19: Để di chuyển con trỏ chuột trong khi soạn thảo, phím -> (mũi tên sang phải), có chức năng?

A.  Sang phải một từ

B.  Sang trái một ký tự

C.  Sang phải một ký tự

B.  Sang trái một từ

Câu 20: Muốn xóa ký tự đằng sau con trỏ thì nhấn phím gì?

A.  Home

B.  End

C.  Delete

D.  Ctrl

Câu 21: Tổ hợp phím Ctrl + C có chức năng gì?

A.  Di chuyển văn bản được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm

B.  Hiển thị văn bản từ bộ nhớ đệm

C.  Sao chép văn bản được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm

D.  Phục hồi lại thao tác trước đó

Câu 22: Tổ hợp phím Ctrl + X có chức năng gì?

A. Sao chép văn bản được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm

B.  Hiển thị văn bản từ bộ nhớ đệmC.  Di chuyển văn bản được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm

D.  Phục hồi lại thao tác trước đó

Câu 23: Giả sử bạn đang soạn thảo văn bản trên máy tính và bỗng nhiên bàn phím của bạn gặp sự cố, không gõ được kí tự. Bạn xử lý như thế nào?

A.  Kích hoạt ứng dụng kiểm tra phần cứng máy tính

B.  Kết nối máy tính với màn hình của máy tính khác để tiếp tục soạn thảo văn bản

C.  Tìm và mở ứng dụng bàn phím ảo (On-Screen Keyboard) có sẵn của hệ điều hành Windows 7 để bật bàn phím ảo

D.  Kiểm tra lại kết nối mạng máy tính

Câu 24: Khi kích đúp chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại trong hệ điều hành Windows 7 sẽ

A.  Thu cửa sổ về kích thước cực tiểu
B.  Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ

C. Thu cửa sổ về kích thước trước đó

D. Đóng cửa sổ đó

Câu 25: Trong các biểu tượng ứng dụng sau đây, biểu tượng nào không hiển thị trên màn hình nền Desktop?

A.  Taskbar

B.  Recycle Bin

C.  Máy in HP

D.  Đồng hồ hệ thống

Câu 26: Phần mềm nào dưới đây nếu không được cài đặt máy tính sẽ không hoạt động?

A.  Chrome

B.  Vietkey

C.  Windows

D.  Norton AntiVirus

Câu 27: Để thay đổi kiểu hiển thị ngày tháng năm trong Windows 7 được thiết lập ở đâu?

A. Control Panel - System

B. Control Panel – Display

C. Control Panel/Region and Language

D. Control Panel - Regional

Câu 28: Trong hệ điều hành Windows 7, muốn thay đổi hình nền cho màn hình Desktop, ta nhấp phải chuột tại vùng trống trên Desktop và chọn chức năng nào?

A. Screen Resolutions

B.  Gadgets

C.  Personalization, chọn Desktop Background

D.  New - Briefcase

Câu 29: Chức năng nào trong Windows 7 cho phép thiết lập các thông số cho môi trường làm việc?

A. System Restore

B. System Informations

C. Control Panel

D. Taskbar and Start Menu

Câu 30: Để gỡ bỏ một máy in đã cài đặt, ta thực hiện theo cách nào sau

đây?


A.  Chọn Add/Remove Hardware sau đó chọn biểu tượng máy in cần gỡ bỏ

B.  Chọn Device Manager sau đó chọn biểu tượng máy in cần gỡ bỏ

C.  Tại cửa sổ Printers and Faxes, nhấp phải chuột vào máy in và chọn Remove Device

D.  Gỡ bỏ máy tin trong Control Panenl

Câu 31: Để gỡ bỏ 1 chương trình nào thì mở Control Panel/Uninstall a Programs/ Chọn biểu tượng chương trình cần gỡ bỏ và chọn?

A.  Change.

B.  Uninstall

C.  Update

D.  Delete

Câu 32: Để hiển thị được Computer trên màn hình nền thì làm như thế nào?

A.  Nhấn phím Ctrl + C

B.  Kích chuột vào nút Start/Nhấp phải chuột vào Computer và chọn Show on Desktop

C.  Nhấn Ctrl + V

D.  Nhấn Ctrl + X

Câu 33: Trong Control Panel để gỡ bỏ một phần mềm ta chọn?

A. Administrative Tools

B. Programs and Features

C.  System

D.  Add Hardware

Câu 34: Trong hệ điều hành Windows, để sửa lại ngày/giờ cho hệ thống máy tính, sử dụng công cụ nào sau đây?

A.  Date and Time trong cửa sổ My Computer B.Date and Time trong cửa sổ Control Panel

C.  Date and Time trong cửa sổ Internet Explorer

D.  Date and Time trong cửa sổ My Networking

Câu 35: Trong hệ điều hành Windows, để thay đổi lại cách biểu diễn ngày/giờ, sử dụng công cụ nào sau đây?

A.  Date and Time

B.Region and Language

C. System Infomations

D. Display


Câu 36: Để thiết lập chế độ nghỉ màn hình (Screen Saver) trong Windows, ta sử dụng công cụ nào sau đây trong Control Panel?

A. Device Manager

B. Display

C. Taskbar and Start Menu

D. Auto Play

Câu 37: Trong windows, để xem những chương trình nào đã được Updates thì chọn chức năng nào trong Control Panel/Programs and Features?
A. Không làm gì

B. View Installed Updates

C. Xóa biểu tượng chương trình trong menu Start

D. Kích chuột phải vào biểu tượng rồi bấm tổ hợp phím Shift + Delete

Câu 38: Chức năng nào cho phép tạo các tài khoản để truy cập vào máy tính?

A. Windows Explorer

B. User Accounts

C.  Desktop

D.  Multimedia

Câu 39: Trong hệ điều hành Windows, để thay đổi ngày/ giờ cho hệ thống máy tính, sử dụng công cụ nào sau đây?

A.  Date and Time trong cửa sổ My Computer

B.  Date and Time trong cửa sổ Control Panel

C.  Date and Time trong cửa sổ Internet Explorer

D.  Không có đáp án đúng

Câu 40: Trong hệ điều hành Windows, để lấy lại mặc định ngày/giờ của hệ thống, sử dụng công cụ nào sau đây?

A. Date and Time

B. Region and Language

C. System Infomations

D. Không có đáp án đúng
Có thể bạn quan tâm

Giáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên

Bấm vào đây để xem thêm

Video Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm  online miễn phí trên google

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top