[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


 (Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học có đáp án:  LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
Câu 1: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
     A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
     B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
     C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
     D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.


Câu 2: Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1: 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền
A. tương tác gen.                   
B. phân li độc lập.                 
C. liên kết hoàn toàn.                       
D. hoán vị gen.
Câu 3: Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì quần thể sẽ có số kiểu gen tối đa là:              
A. 3                                       
B. 10                                      
C. 9                                                             
D. 4
Câu 4: Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A. tính trạng của loài.                                                       
B. nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài.
C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.                     
D. giao tử của loài.
Câu 5: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi
A.Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản.
B.Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính.
C.Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng.
D.Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau.
Câu 6: Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm:
A.Bộ NST ít, ruồi đực có hiện tượng liên kết hoàn toàn.
B.Dễ nuôi và dễ thí nghiệm.
C.Ít biến dị.
D.Thời gian sinh trưởng ngắn.
Câu 7: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa
A.Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.
B.Tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.
C.Tạo điều kiện cho các gen quý trên 2 NST đồng dạng có điều kiện tái tổ hợp và di truyền cùng nhau.
D.Đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng và hạn chế biến dị tổ hợp.
Câu 8: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loàitrong tự nhiên thường ứng với
A.Số NST trong bộ NST lưỡng bội.  
B.Số NST trong bộ NST đơn bội.
C.Số NST thường trong bộ NST đơn bội.
D.Số NST thường trong bộ NST lưỡng bội.
Câu 9: Hiện tượng liên kết gen có đặc điểm:
A.Hạn chế sự biến dị tổ hợp.
B.Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.
C.Khi lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản thì kết quả ở F2 tương tự kết quả lai 1 tính trạng của Menden.
D.Tất cả đều đúng.
Câu 10: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa 2 thứ cà chua thuần chủng thân cao, quả tròn và thân thấp, quả bầu dục, ở thế hệ F2 khi cho F1 tạp giao sẽ thu được tỷ lệ phân tính:
A.3: 1.                  
B. 1: 2: 1.             
C. 3: 3: 1: 1.                     
D. 9: 3: 3: 1.
Câu 11: Ở lúa gen A quy định thân cao, a thân thấp, B chin sớm, b chin muộn, các gen liên kết hoàn toàn trên cặp NST thường đồng dạng, cho lai giữa lúa thân cao, chin sớm với cây thân thấp, chin muộn thu được F1 : 50% thân cao, chin muộn : 50% thân thấp, chin sớm. Cây thân cao, chin sớm ở thế hệ P sẽ có kiểu gen là:
A. AB/Ab
B. Aa/Bb       
C. Ab/aB            
D. AB/ab


Câu 12: Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST. Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp:
A.4.                      
B. 8.                                 
C. 2.                                 
D. 1.
Câu 13: Nội dung nào không đúng trong trường hợp liên kết gen:
A.Do gen nhiều hơn NST nên trên một NST phải mang nhiều gen.
B.Các gen trên cùng 1 NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết.
C.Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng và hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
D.Giúp xác định vị trí từng gen không alen trên NST qua đó lập bản đồ gen.
Câu 14: Thế nào là nhóm gen liên kết?
A.Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
B.Các gen không alen cùng nằm trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
C.Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
D.Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
Câu 15: Ở ruồi giấm, hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở
A.Cơ thể cái mà không có ở cơ thể đực.
B.Cơ thể đực mà không có ở cơ thể cái.
C.Cơ thể đực và cơ thể cái.
D.Ở một trong 2 giới.
Câu 16: Trong tự nhiên, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở một trong hai giới đối với nhũng đối tượng nào?
A.Ruồi giấm.            
B. Người.             
C. Thú.          
D. Bò sát.
Câu 17: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và di truyền  phân li độc lập:
A.Các gen phân li ngẫu nhiên.
B.Làm xuất hiện biến dị tổ hợp.
C.Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
D.Các gen alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.
Câu 18: Đặc điểm của hiện tượng liên kết gen:
A.Các gen phân li ngẫu nhiên.
B.Làm xuất hiện biến dị tổ hợp.
C.Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
D.Các gen alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.
Câu 19: Bản đồ di truyền là
A.Sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của các gen trong nhóm gen liên kết.
B.Sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của mỗi gen trong tế bào.
C.Sơ đồ sắp xếp vị trí chính xác của mỗi gen trong nhóm gen liên kết.
D.Sơ đồ sắp xếp vị trí chính xác của mỗi gen trong tế bào.
Câu 20: Giá trị của bản đồ di truyền trong thực tiễn:
A.Cho phép dự đoán tính chất di truyền của các tính trạng mà các gen của chúng đã được xác lập trên bản đồ.
B.Giảm thời gian chọn đôi giao phối trong công tác chọn giống, rút ngắn thời gian tạo giống.
C.Giúp tính tần số hoán vị giữa các gen không alen trên cùng cặp NST tương đồng.
D.Cả A, B đúng.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top