[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

 (Sangkiengiaovien.comHóa học 8: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC - MOL

             MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Bài MOL
I. MOL LÀ GÌ ?
1. Khái niệm: Mol là lượng chất có chứa N (6.1023) nguyên tử hay phân tử của chất đó.
2. Lưu ý:
- 6.1023 được làm tròn từ số 6,02204.1023 và được gọi là số Avôgađro kí hiệu là N.
-1 mol nguyên tử Fe chứa 6.1023 ( hay N) nguyên tử.
-1 mol phân tử H2O chứa 6.1023 ( hay N) phân tử.

- Các chất có số mol bằng nhau thì số nguyên tử (phân tử) sẽ bằng nhau.
-“1 mol Hiđro”, nghĩa là:  
+1 mol nguyên tử Hiđro.
+Hay 1 mol phân tử Hiđro.
Bài tập 1 SGK
a. Cứ 1 mol Al - 6.1023 nguyên tử
vậy 1,5 mol  -    x     nguyên tử 
g 
Vậy trong 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 9.1023 nguyên tử Al.
b.3.1023 phân tử H2 
c.1,5.1023 phân tử NaCl.
d.0,3.1023 phân tử H2O.
II. KHỐI LƯỢNG  MOL (M)
Khối  lượng  mol của 1 chất: là khối lượng của N nguyên tửhay phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng NTK hoặc PTK.
Tính khối lượng mol của: H2SO4, SO2, CuO, C6H12O6.
+Khối lượng mol H2SO4 : 98g
+Khối lượng mol SO2 : 64g


+Khối lượng mol CuO: 76g
+Khối lượng mol C6H12O6 : 108g
III.THỂ TÍCH MOL (V)
1. Khái niệm: THỂ TÍCH MOL (V)  của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.

2. Lưu ý
- Ở đktc, thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.
- Ở cùng điều kiện: t0, p thì 1 mol của bất kì chất khí nào cũng đều chiếm thể tích bằng nhau. Và ở điều kiện tiêu chuẩn (t0=0, p =1 atm) thì V của các chất khí đều bằng nhau và bằng 22,4 lít.

 Bài tập: Nếu em có 1 mol phân tử H2 và 1 mol phân tử O2 , hãy cho biết:
a.Số phân tử chất mỗi chất là bao nhiêu ?
b.Khối lượng  mol của mỗi chất là bao nhiêu ?
c.Thể tích mol của các khí trên khi ở cùng điều kiện t0, p là thế nào ? Nếu ở cùng đktc, chúng có thể tích là bao nhiêu ?
ĐÁP ÁN
a.Có N phân tử.
b. M O2 = 32g ; M H2 = 2g
c. Ở cùng điều kiện t0, p: V bằng nhau. Ở đktc V = 22,4 lít.
Có thể bạn quan tâm (Sangkiengiaovien.com)

Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 8, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, Lớp 8, Danh mục, Danh mục Hóa học 8
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top