[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


 (Sangkiengiaovien.comKIỂM TRA 1 TIẾT
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
Câu 1:Công thức hóa học nào sai?
A.FeO.                             
B.NaO.                                    
C.CuSO4.                    
D.AlCl3.
Câu 2:Cho công thức hóa học R2O3.Biết phân tử khối R2O3 = 160.R là nguyên tố hóa học nào sau đây:
A.Fe.                                 
B.Cu.                                      
C.Al.                           
D.Zn.
Câu 3: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý ?
A.Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên.
B.Sự kết tinh của muối ăn.
C.Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.
D.Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nóng nó lại đông tụ lại.
E.Đun quá lửa mỡ sẽ khét.
A. a,b,e                           
B. a,b,d                              
C. a,b,c,d                        
D. b,c,d
 Câu 4:Trong 1 phản ứng hóa học, các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng:
A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.                        
C. Số phân tử của mỗi chất.
B. Số nguyên tử trong mỗi chất.                              
D. Số nguyên tố tạo ra chất.
 Câu 5:   Khi quan sát 1 hiện tượng, dựa vào đâu em có thể dự đoán được đó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra ?
A. Nhiệt độ phản ứng.   
C. Chất mới sinh ra.
B. Tốc độ phản ứng.      
D. Tất cả đều đúng.
Câu 6:Cho phản ứng hóa học sau:
---->       Zn  +    2 HCl                      ZnCl2   +  H2
Tỉ lệ cặp Zn và 2 HCl là:
A.1 : 1.                           
B.1 : 2.                              
C. 2 : 1.                          
D.2 : 2.
Câu 7:Cho công thức hóa học Ca (II) và ôxi. Vậy công thức hóa học đúng là:
A.Ca2O.                         
B.CaO.                              
C.CaO2.                          
D.Ca2O2.
Câu 8:Cho 4gam khí H2 tác dụng hết 32gam khí ôxi. Thì tạo thành bao nhiêu gam hơi nước
A.9 gam.                        
B.18 gam.                         
C.27 gam.                       
D.36 gam.
Câu 9:Khẳng định sau đây gồm 2 ý:
   -Ý 1:Trong  phản ứng hóa học, chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên.
   -Ý 2: Nen tổng khối lượng các chất được bảo toàn.
A.Ý 1 đúng, ý 2 sai.   
B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.      
    
C.Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2.
D. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1giải thích cho ý 2.
Câu 10:Cho phản ứng hóa học sau:4Al  +   3 O2        --->         2 Al2O3.
Chất tham gia phản ứng là:
A. Al,  Al2O3                  
B. Al2O3, O2.                           
C. O2, Al.                       
D. Al,  Al2O3.    
--->Câu 11:Cho phản ứng hóa học sau:4Al  +   3 O2                 2 Al2O3. Sản phẩm là:
A. Al,  Al2O3                  
B. Al2O3, O2.                            
C. O2, Al.                       
D.   Al2O3.
Câu 12:Phân tử phối của Na2SO4là:
 A.119g.                          
B.142g.                             
C.71g.                            
D.96g.

II.PHẦNTỰ LUẬN (4đ)
Câu 1: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
A.  Al  +  HCl  4   AlCl3  +  H2                                                    
B.  Fe2O3  + CO  4  Fe  +  CO2 


Câu 2: (3điểm)
Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với axít clohiđric (HCl) thu được 136g muối kẽm clorua (ZnCl2) và 2g khí hiđro (H2)
A.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
B.Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.
C.Tính khối lượng axit clohđric đã dùng.V.ĐÁP ÁN
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu : 1A         Câu : 2B         Câu : 3B         Câu : 4A         Câu : 5D        Câu : 6B         Câu : 7B
Câu : 8B         Câu : 9D         Câu : 10C       Câu : 11D      Câu : 12B
PHẦNTỰ LUẬN
Câu 1:  Mỗi phương trình cân bằng đúng đạt  điểm.
a.  2Al  +  6HCl  g  2AlCl3  +  3H2 
b.  Fe2O3  + 3CO  g2Fe  +  3CO2  
Câu 2
a. Zn   +    2HCl   g   2AlCl3   +   3H2 
b. Tỉ lệ:
  Nguyên tử Zn: phân tử HCl: phân tử AlCl3: phân tử H2 = 1:2:1:1
c. Theo ĐL BTKL:   m Zn   +  m HCl   =     +    
g m HCl   =     +   - m Zn   = 136 + 2 – 65 = 73g
Có thể bạn quan tâm (Sangkiengiaovien.com)

Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 8, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, Lớp 8, Danh mục, Danh mục Hóa học 8
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top