[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


 (Sangkiengiaovien.com)CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG – THỂ TÍCH - LƯỢNG CHẤT VÀ LUYỆN TẬP
I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT
Công thức:
\[n = \frac{m}{M}\](mol)
Trong đó:
+ n là số mol (lượng chất)
+ m là khối lượng chất.


Chú ý:
m  =  n .  M (g)
Bài tập:
1.Tính khối lượng của :
a. 0,15 mol Fe2O3  
b. 0,75 mol MgO 
2.Tính số mol của:
a. 2g CuO                  
b. 10g NaOH.
II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH KHÍ (đktc)
Công thức:
\[n = \frac{V}{{22,4}}\](mol)
Trong đó:
+n là số mol.
+V là thể tích.
Chú ý:
V = n .22,4    (l)
Bài tập 4:
1.a.\[{V_{C{l_2}}} = 0,25.22,4 = 5,6\](l)
   b. \[{V_{CO}} = 0,625.22,4 = 14\](l)
2.a.\[{n_{C{H_4}}} = 0,125\]  (mol)
b.\[{n_{C{O_2}}} = 0,15\]   (mol)
Hãy điền các số thích hợp vào những ô trống trong bảng sau:
(g)
V (lít) đktc
Số phân tử
.n (mol)
.m
CO2
N2
SO3
CH4
Đáp án:
(g)
V (lít) đktc
Số phân tử
.n (mol)
.m
CO2
0.01
0.44
0.224
0.06.1023
N2
0.2
5.6
4.48
1.2.1023
SO3
0.05
4
1.12
0.3.1023
CH4
0.25
4
5.6
1.5.1023


Bài 1:
      -Hãy viết công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng?
Hãy tính khối lượng của:
       + 0,8 mol H2SO4 ; + 0,5 mol CuSO4 
Bài 2:
-Hãy viết công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí ?
 Hãy tính thể tích ở đktc của:
       + 0,175 mol CO2   ; + 3 mol N2 
Đáp án:   
Bài tập 1: Hợp chất A có công thức là: R2O. Biết 0,25 mol hợp chất A có khối lượng là 15,5g. Hãy xác định công thức của A ?
Bài tập 2: Hợp chất B ở thể khí có công thức là: XO2. Biết khối lượng của 5,6l khí B (đktc) là 16g. Hãy xác định công thức của B.
Em hãy điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:
Hỗn hợp khí
.n hỗn hợp
V hỗn hợp
.m hỗn hợp
0,1 mol CO2 &0,4 mol O20,2 mol CO2 & 0,3 mol O2Đáp án:
Hỗn hợp khí
.n hỗn hợp
V hỗn hợp
.m hỗn hợp
0,1 mol CO2 &0,4 mol O2
0.5 mol
11.2 lít
17.2
0,2 mol CO2 & 0,3 mol O2
0.5 mol
11.2 lít
18.4

Có thể bạn quan tâm (Sangkiengiaovien.com)

Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 8, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, Lớp 8, Danh mục, Danh mục Hóa học 8
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top