[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Các bài tập Nguyên phân, giảm phân sinh học có đáp án và lời giải (Phần 5)
Bài 41. Trong hệ sinh dục của 1 cá thể động vật ( có giới tính phân biệt ) người ta quan sát 10 tế bào phân chia liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo ra các tế bào đơn bội.Biết rằng trong một tế bào khi kết thúc kì sau của quá trình giảm phân I đếm được 36 crômatit.

a.      Xác định tổng số NST thu được trong quá trình trên.
b.     Các giao tử sinh ra khi tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10%. Xác định tổng số tế bào thu được sau khi các hợp tử đều phân chia 2 lần.
Bài 42. Một hợp tử của 1 loài nguyên phân cho các tế bào con. Xét 3 tế bào A, B, C trong số đó. Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần cho các tế bào con, số tế bào con bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Tế bào B và tế bào C nguyên phân một số lần cho các tế bào con, số lần nguyên phân của tế bào C gấp đôi số lần nguyên phân của tế bào B. Tất cả các tế bào con do 3 tế bào trên sinh ra có tổng cộng 224 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.
1.     Xác định bộ NST 2n của loài.

2.     Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C.


Bài 43. Loài cà chua có bộ NST 2n = 24 . Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, cromatit, tâm động có trong tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân.
Bài 44. Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử ruồi giấm (2n = 8) tạo ra đc 8 tế bào mới.
a) Xác định số đợt phân bào của hợp tử.
b) Hãy tính tổng số NST, số cromatit, số tâm động có trong 8 tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân.
Bài  45. Nếu trong kì đầu của quá trình nguyên phân, một tế bào có 60 crômatit thì sau khi chu kì tế bào kết thúc, các tế bào con của nó sẽ có số NST là bao nhiêu?

Bài  46. Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 384 crômatit. Số NST có trong hợp tử này là bao nhiêu?Bài  47. Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính
a. Số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình là?
b. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

c. Số thoi vô sắc hình thành, phá hủy trong toàn bộ quá trình nhân đôi.
Bài  48. Có 5 tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần. Số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu? Số thoi vô sắc hình thành, phá hủy trong lần nhân đôi cuối và toàn bộ quá trình nhân đôi là bao nhiêu?
Bài  49. Xác định số NST môi trường cung cấp trong các trường hợp sau:
a. 1 TB nguyên phân 5 lần, biết tế bào 2n = 14.
b. 5 tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần, biết tế bào 2n = 24.

c. 3 tế bào A, B, C của cùng 1 loài 2n = 46, nguyên phân số lần liên tếp là 3, 4, 5. Xác định tổng số NST môi trường cung cấp cho 3 tế bào này.
Bài  50. Có 7 hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần. Trong các tế bào con có chứa tổng số 448 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định:
a) Tính số tế bào con được tạo ra? 
b) Xác định bộ NST của loài nói trên?
c) Tính số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi.
Xem cách giải chi tiết tại đây

Casio, Casio sinh học, HSG sinh học, Giải bài tập sinh học,  Tế bào, Toán sinh học, Danh mục bài tập Sinh học, Danh mục bài tập casio,

Các bài tập Nguyên phân, giảm phân sinh học có đáp án và lời giải (Phần 4)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top