[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Trích hướng dẫn số của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi  học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay 

Nội dung đề thi của mỗi cấp học nằm trong chương trình hiện hành của cấp học đó, chủ yếu là chương trình lớp cuối cấp.
- Thí sinh được phép mang vào phòng thi máy tính sử dụng là các loại máy: Casio fx-500MS, ES; Casio fx-570MS, ES PLUS; Casio fx-500 VNPLUS; Casio fx-570 VNPLUS, Vinacal Vn-500MS, 570MS, Vinacal-570ES Plus và Vinacal-570MS New.
- Học sinh làm bài thi cá nhân trên giấy.
Qui định: Các kết quả tính chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy theo qui tắc làm tròn số của đơn vị tính qui định trong bài toán.
Cấu trúc bản đề thi: Đề thi gồm có 10 bài toán nằm trong giới hạn nội dung đề thi trong chương trình Sinh học phổ thông. Các bài toán có yêu cầu về cách giải và kĩ thuật tính toán có sự hỗ trợ của máy tính cầm tay.
Mỗi bài trong đề thi gồm 3 phần: Phần đầu bài toán, phần ghi cách giải và phần ghi kết quả. (Phần đầu bài là một bài toán tự luận của bộ môn được in sẵn trong đề thi. Phần ghi cách giải: yêu cầu thí sinh lược ghi tóm tắt cách giải bằng chữ và biểu thức cần tính toán kết quả. Phần kết quả: ghi đáp số của bài toán).
Hướng dẫn cách làm bài: Để giải một bài toán Sinh học, thí sinh phải ghi tương ứng tóm tắt cách giải và đáp số vào phần “Cách giải” và phần “Kết quả” có sẵn trong bản đề thi. 

Nhìn chung, Casio sinh học không khó, thực chất là những phép tính khá đơn giản, không cần casio cũng có thể làm nhanh hơn. Tuy nhiên, điểm chung của các cách làm là thí sinh phải hiểu rõ cơ chế và quá trình sinh học của mỗi dạng bài tập liên quan (Thể hiện ở phần trình bày cách giải). 
Do vậy, nếu đi thi, thí sinh quên mang máy tính cầm tay cũng không khó khăn khi làm bài thi.
Lưu ý 
Khi thi, thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi trong đó:
1. Trình bày tóm tắt cách giải bằng chữ, 
2. Viết biểu thức cần tính toán, kết quả và đáp số vào phần “Cách giải”; 
3. Ghi đáp số của bài toán vào phần “ Kết quả” có sẵn trong bản đề thi. 
Các kết quả được tính gần đúng, chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.
Liên quan
>> Giải bài tập toán sinh học bằng máy tính cầm tay - Phần II
>> Giải bài tập toán sinh học bằng máy tính cầm tay - Phần III
>> Giải bài tập toán sinh học bằng máy tính cầm tay - Phần IV
>> Giải bài tập toán sinh học bằng máy tính cầm tay - Phần V
>> Giải bài tập toán sinh học bằng máy tính cầm tay - Phần VI

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top