Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...

Du học - Thực tập sinh - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn lớp 10, Bấm vào đây

Trình bày ảnh hưởng của các nhân tố bên trong với sinh trưởng và phát triển của động vật? Nêu ví dụ?

1. Di truyền: 
+ Các hệ thống gen chịu trách nhiệm điều kiển sinh trưởng và phát triển ở động vật.
+ Yếu tố di truyền: quy định tốc độ lớn và giới hạn lớn khác nhau ở các loài, giống động vật.
+ Giới tính: Cùng một loài, sự sinh trưởng của giới đực và giới cái khác nhau. Thường thì con cái có tốc độ lớn nhanh hơn và sống lâu hơn.
2. Hoocmôn
+ Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống
Hoocmôn sinh trưởng (GH): tuyến yên tiết ra
Tirôxin: tuyến giáp tiết ra
Testostêrôn: tinh hoàn tiết
Estrôgen: buồng trứng tiết ra
+ Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống
Ecđixơn: tuyến trước ngực tiết ra
Juvenin: Đôi tuyến nội tiết có tên là thể alata tiết ra
Liên quan

=> Tìm hiểu quá trình sinh trưởng phá phát triển ở động vật
=> Xem câu hỏi khác tại đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Mua bán Paypal - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top