[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

- Hô hấp ở thực vật có thể được hiểu là quá trình oxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp (Glucôzơ) của tế bào thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng (ATP + nhiệt). Hoạt động hô hấp của cây giúp tạo năng lượng để duy trì nhiệt độ cho các hoạt động sống đồng thời tạo ATP để sử dụng cho các hoạt động sống của cây. Tạo các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp khác trong cây.

I. Khái quát về hô hấp ở thực vật
1. Hô hấp ở thực vật là gì
- Biểu hiện bên ngoài của hô hấp ở thực vật là: Hấp thụ O2 giải phóng  CO2  và nhiệt lượng.
- Bản chất của hô hấp là: quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành các sản phẩm vô cơ cuối cùng là  CO2,  H2O và giải phóng năng lượng.
- Thực chất của hô hấp là quá trình Oxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn ra các phản ứng tách điện tử (e) và hiđrô (H) từ nguyên liệu hô hấp chuyển tới Oxy không khí tạo thành H2O

2. Phương trình hô hấp tổng quát.
C6H12O6 + 6 CO2 → 6 CO2 + 6 H2O   + 2886 kj (nhiệt + ATP)
Thí nghiệm phát hiện thải khí CO2 trong hô hấp


3. Vai trò của hô hấp
- Tạo năng lượng để duy trì nhiệt độ cho các hoạt động sống đồng thời tạo ATP để sử dụng cho các hoạt động sống của cây
- Tạo các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp khác trong cây

II. Các con đường hô hấp ở thực vật.

1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

-  Đường phân: Khi thiếu Oxy
C6H12O6 + 2 NAD + 2 ADP ---------- > 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH                  
Từ  2C3H4O3 → 2C2H5OH + CO2
                 Hoặc C3H6O3 (a. lắctic)
- Diễn ra trong tế bào chất.

2. Hô hấp hiếu khí.
- Điều kiện: có ô xy
-  Gồm:
+ Chu trình Crep diễn ra trong cơ chất của ti thể.
2CH3COCOOH+ 5O2 = 6CO2 +H2O
+ Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra ở màng trong ti thể.
+ Tạo ra 36ATP.
PHÂN BIỆT HÔ HẤP HIẾU KHÍ VÀ KỊ KHÍ
Điểm phân biệt
Hô hấp kị khí
Hô hấp hiếu khí
Ôxi
Không cần ôxi
Cần ôxi
Nơi xảy ra
Tế bào chất
Ti thể
Sản phẩm
- Giai đoạn đường phân tạo ra axit piruvic
- Lên men tạo ra rượu êtilic, CO2 hoặc axit lăctic
CO2 , H2O, tích luỹ  ATP
Năng lượng GP
Tích luỹ năng lượng ít
Tích luỹ 38 ATP

Điểm phân biệt
Đường phân
Chu trình Crep
Chuỗi truyền điện tử
1. Vị trí
Tế bào chất
Chất nền ti thể
Màng trong ti thể
2. Nguyên liệu
Glucôzơ
axit piruvic
NADH, FADH2
3. Sản phẩm
axit piruvic, ATP
CO2 , NADH2, FADH, ATP
CO2 , H2O ATP
4. Năng lượng
2ATP
2ATP
34ATP

III. quan hệ giữa hô hấp với  và bảo quản nông phẩm
1. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường.
Nước: tỉ lệ thuận với cường độ hô hấp .
Nhiệt độ: cường độ hô hấp tăng khi đạt nhiệt độ tối ưu, quá nhiệt độ tối ưu thì cường độ hô hấp giảm. 
Ôxi: tỉ lệ thuận với cường độ hô hấp 
CO2:  tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp 
=> Hô hấp chịu ảnh hưởng của môi trường. Điều chỉnh các yếu tố môi trường là biện pháp bảo quản nông phẩm. 

2. Hô hấp và bảo quản nông phẩm.
Để bảo quản nông sản tốt ta cần:
+ Làm giảm lượng nước: phơi, sấy khô
+ Giảm nhiệt độ: Bảo quản trong tủ lạnh, để nơi mát
+ Tăng hàm lượng CO2 : bơm CO2 vào buồng bảo quản

IV. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
+ Quang hợp tạo ra glucôzơ, cần ATP
+ Hô hấp sử dụng glucôzơ, giải phóng ATP
+ Các yếu tố ảnh hưởng: nước, nhiệt độ, Oxi, CO2
+ Quang hợp và hộ hấp là 2 quá trình phụ thuộc nhau

Liên quan
Kiến thức, Kiến thức THPT, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top