[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 AVIVE là một dự án có tầm nhìn nhằm mục đích tạo ra một mạng xã hội dựa trên linh hồn cá nhân có chủ quyền được xây dựng trên metaverse. Mục tiêu cuối cùng của dự án là phát triển một giao thức cơ sở hạ tầng xã hội sẽ cung cấp một lớp có thể tương tác cho dấu chân chủ quyền trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm dữ liệu địa lý ngoài chuỗi và mối quan hệ trên chuỗi. Cơ sở hạ tầng này nhằm trao quyền cho các cá nhân kết nối, tương tác và chia sẻ thông tin trong một thế giới xã hội phi tập trung, công bằng và tự do.

Account Abstraction - Tóm tắt tài khoản

Nếu bỏ lỡ Avive rồi thì vào đây để đào coin tương tự Avive

1. Verda - Xã hội sáng tạo

2. Metapop - Cơ chế hệt Avive

Mô hình tài khoản truyền thống trong các hệ thống chuỗi khối, chẳng hạn như Ethereum, dựa trên khái niệm tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA). 

EOA chỉ đơn giản là một khóa riêng, do người dùng kiểm soát, có thể gửi giao dịch đến các tài khoản khác trên mạng. Số dư của EOA được lưu trữ trên chuỗi khối và có thể được truy cập và kiểm soát bằng khóa riêng tư tương ứng.

Ngược lại, Trừu tượng hóa tài khoản cho phép linh hoạt hơn trong cách các tài khoản được thể hiện trên chuỗi khối. 

Nó giới thiệu khái niệm về tài khoản hợp đồng, có thể nắm giữ và quản lý tiền như EOA nhưng cũng có thể thực thi mã hợp đồng thông minh. Các tài khoản hợp đồng được kiểm soát bởi mã mà chúng chạy, thay vì bằng khóa riêng.

Với Trừu tượng hóa tài khoản, các loại tài khoản khác nhau có thể được thể hiện trên chuỗi khối theo cách mô-đun và có thể mở rộng hơn, mang lại sự linh hoạt cao hơn trong thiết kế và triển khai các hệ thống chuỗi khối. Nó cũng có thể kích hoạt các tính năng nâng cao hơn, chẳng hạn như giải pháp mở rộng lớp 2 và các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư như bằng chứng không kiến thức.

Đăng ký tài khoản (Bấm vào đây để đăng ký)

Mã giới thiệu: 92gv5c

Hiện tại Avive đang KYC bước1 bằng cách liên kết với ví, sàn giao dịch OKX. Đây là 1 sàn giao dịch nằm trong top các sàn giao dịch tiền điện tử. 

Link đăng ký sàn OKX: Bấm vào đây

Mã giới thiệu: 36988642

EIP-4337

Có một số đề xuất về Trừu tượng hóa tài khoản.

EIP 86 năm 2016 – Đề xuất này đề xuất một lớp trừu tượng giữa người dùng và ví của họ, cho phép nhiều người ký sử dụng một tài khoản.

EIP 2938 năm 2020 – đã đề xuất một loại giao dịch mới gọi là “giao dịch AA”.

EIP 3074 năm 2020 – đề xuất ủy quyền tài khoản người dùng cho các hợp đồng thông minh.

EIP 4337 năm 2021 – đã đề xuất một đối tượng ‘giao dịch giả’ xác định cách hợp đồng thông minh có thể thay mặt người dùng thực hiện giao dịch.

EIP-4337 loại bỏ nhu cầu gửi giao dịch, thay vào đó, người dùng được yêu cầu gửi một bộ UserOperations. Sau đó, các trình đóng gói đóng gói UserOperations thành một giao dịch duy nhất và gửi giao dịch đó tới hợp đồng EntryPoint, thực hiện giao dịch và đền bù hợp lệ cho các trình đóng gói. EIP-4337 loại bỏ nỗi lo trợ cấp phí gas, nhưng nó không thể chấm dứt kỷ nguyên EOA trên Ethereum.Thực hiện

giao diện iAccount

Nó chứa 5 phương pháp sau:

Đăng ký tài khoản (Bấm vào đây để đăng ký)

Mã giới thiệu: 92gv5c


Giao diện IPaymaster

Giống như trong EIP4337, giao thức trừu tượng hóa tài khoản của chúng tôi hỗ trợ người quản lý thanh toán: các tài khoản có thể bù đắp cho việc thực hiện giao dịch của các tài khoản khác. Mỗi người quản lý thanh toán nên triển khai IPaymaster Nó chứa hai phương thức sau:

Đăng ký tài khoản (Bấm vào đây để đăng ký)

Mã giới thiệu: 92gv5c

Quy trình giao dịch

Mỗi giao dịch trải qua quá trình sau:

Quá trình xác nhận

Trong bước xác thực, tài khoản xác thực xem có chấp nhận giao dịch hay không và thanh toán phí giao dịch nếu được chấp nhận. Nếu xác thực không thành công, tài khoản sẽ không bị tính phí và giao dịch không thể được đưa vào một khối. Hệ thống xác minh rằng nonce của giao dịch chưa được sử dụng trước đó, sau đó gọi phương thức validateTransaction của tài khoản. Nếu nó không hoàn nguyên, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp theo, hệ thống xác minh rằng nonce của giao dịch đã được đánh dấu là đã sử dụng.

Sau đó, hệ thống gọi phương thức payForTransaction của tài khoản. Nếu nó không hoàn nguyên, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp theo, hệ thống gọi phương thức prePaymaster của người gửi và nếu nó không hoàn nguyên, thì phương thức validateAndPayForPaymasterTransaction của người quản lý thanh toán sẽ được gọi. Nếu nó cũng không hoàn nguyên, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Hệ thống kiểm tra xem bộ tải khởi động đã nhận đủ ETH cho hợp đồng hệ thống chưa. Nếu vậy, quá trình xác minh được coi là hoàn tất và có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Quy trình thực hiện

Bước thực hiện chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch và gửi lại tiền hoàn lại cho bất kỳ loại gas chưa sử dụng nào cho người dùng. Nếu có hoàn nguyên ở giai đoạn này, giao dịch vẫn được coi là hợp lệ và sẽ được đưa vào khối. Hệ thống gọi phương thức execTransaction của tài khoản. Nếu giao dịch liên quan đến người quản lý thanh toán, phương thức postOp của người quản lý thanh toán được gọi. Bước này thường được sử dụng để hoàn trả cho người gửi lượng gas chưa sử dụng nếu người quản lý thanh toán tạo điều kiện thanh toán phí bằng mã thông báo ERC-20.

Lệ phí

EIP4337 mô tả ba loại giới hạn gas: verifyGas, thực thiGas và preVerificationGas, xác định giới hạn gas cho các bước khác nhau của việc đưa giao dịch vào một khối. Tuy nhiên, AChain chỉ có một lĩnh vực duy nhất, gasLimit, bao gồm phí cho cả ba. Khi gửi một giao dịch, hãy đảm bảo rằng gasLimit đủ để chi trả cho quá trình xác minh.

Đăng ký tài khoản (Bấm vào đây để đăng ký)

Mã giới thiệu: 92gv5c

Áp dụng hàng loạt

Trên hết, một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử cho chủ quyền cá nhân. AVIVE đã có những nỗ lực đáng kể để đạt được việc áp dụng hàng loạt công nghệ chuỗi khối. Những nỗ lực này bao gồm:

1. Thuật toán đồng thuận PoN: Thuật toán đồng thuận sáng tạo của AVIVE giúp người dùng tham gia mạng chuỗi khối dễ dàng hơn bằng cách thu thập dữ liệu từ các mạng xã hội đang hoạt động của họ. Điều này phá vỡ các rào cản gia nhập đối với người dùng thông thường, những người có thể gặp khó khăn trong việc điều hướng sự phức tạp của công nghệ chuỗi khối.

2. Tương thích ngôn ngữ: AVIVE sử dụng giải pháp tương thích với EVM của công nghệ zkEVM, cho phép khả năng tương thích ngôn ngữ tốt hơn. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình nâng cao hơn như Golang, Rust và C++, ngoài Solidity, để phát triển các hợp đồng thông minh chuỗi khối. Điều này mở ra hệ sinh thái cho nhiều nhà phát triển hơn và cho phép họ tạo ra các DApp đa dạng và phức tạp hơn.

3. Trừu tượng hóa tài khoản: AVIVE đã triển khai Trừu tượng hóa tài khoản, tách biệt các khía cạnh lưu trữ và tính toán của tài khoản. Điều này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt và kiểm soát tốt hơn đối với tài khoản của họ, cho phép họ thực hiện các giao dịch phức tạp hơn và tương tác với nhiều ứng dụng chuỗi khối hơn.

4. Trải nghiệm người dùng được cải thiện: AVIVE cam kết cải thiện trải nghiệm người dùng trên mạng chuỗi khối của mình bằng cách cung cấp cho người dùng các giao diện đơn giản và dễ sử dụng để truy cập và sử dụng các dịch vụ chuỗi khối.


Hướng dẫn đào avive - Coin nền tảng mới ra, tốc độ cao

 Bước 1. Đăng ký tài khoản (Bấm vào đây để đăng ký)

Mã giới thiệu: 92gv5c

Bước 2. Nhập thông tin đăng ký


- Bạn nhập email của bạn

- Bấm vào send OPT

Mở Email, copy mã OTP dán vào dòng Input email OTP

- Nhập mã Ref: 92gv5c(Hoặc đã có mặc định thì thôi)

Bước 3. Tải app về đăng nhập để đào

Vậy là xong.

Làm thế nào để tăng tốc đào AVIVE?


Để tăng tốc đào AVIVE có những cách sau:

1. Vào team đào, tận dụng sức mạnh khai thác của đội, nhóm bằng cách nhập mã giới thiệu 92gv5c

Mã giới thiệu: 92gv5c

2. Tuyển Ref: Bạn có thể tự tuyển ref, tạo đội nhóm của bạn để tăng thêm tốc độ khai thác. 
3. Trao đổi đá ma thuật, quà tặng: Hàng ngày, App sinh ngẫu nhiên đá ma thuật. Bạn copy mã do app tạo ra, sau đó post lên hội, nhóm. Các thành viên sử dụng đá ma thuật giúp cả nhóm tăng tốc độ khai thác.

Đăng ký tài khoản (Bấm vào đây để đăng ký)

Mã giới thiệu: 92gv5c


Liên quan

↪ AVIVE là gì? Đào Avive như thế nào? Làm thế nào để tăng tốc đào AVive?

↪ Hướng dẫn đào avive - Coin nền tảng mới ra, tốc độ cao - Kiếm tiền online [Update]

↪ Tổng quan về AVIVE và cách đào Avive bằng điện thoại - tăng tốc đào để sở hữu nhiều VV coin

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top