[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Đề bài: X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16.

     Hợp chất XYn có đặc điểm: X chiếm 15,0486 % về khối lượng, tổng số hạt proton là 100, tổng  số hạt nơtron là 106. Hãy xác định tên các nguyên tố X, Y và công thức hóa học XYn.


Giải

Gọi số hạt proton và nơtron trong X, Y lần lượt là PX, NX, PY, NY (số nguyên dương)

Trong hợp chất XYn có: PX +nPY = 100  (1)

                                        NX +nNY = 106  (2)
Từ (1) và (2) =>        PX +NX + n( PY+NY) = 206   (3)

Mặt khác: (PX +NX))/(PX +NX)).n( PY+NY) =15.086/100  (4)

Từ (3) và (4) suy ra:    PX +N= 31                                   (5)

Trong nguyên tử X có: 2PX – NX = 14                                (6)

Từ (5) và (6) =>    PX  = 15; NX = 16. 

Vậy X là Photpho (P).

Thay PX và NX  vào (1) và (2) được: n( NY - PY) = 5           (7)

Trong nguyên tử Y có: 2PY – NY = 16                                (8)

Từ (7) và (8) =>:  Py=(5+16n)/n

Thử với n lần lượt bằng 1, 2, 3, 4, 5 có n=5, PY = 17 thỏa mãn.

Vậy nguyên tử Y là Clo (Cl).

Công thức hóa học XYn là PCl5.

Xem thêm

↪ Lý thuyết và bài tập về nguyên tử, hệ thống tuần hoàn


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top