[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Đề bài: Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì?

Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau : ZN = 7 ;  ZNa = 11;  ZCa = 20 ; 

ZFe = 26 ;  ZCu = 29 ; ZC = 6 ; ZS = 16.

Giải

Gọi Z, N, E và Z', N', E' là số hạt proton, nơtron, electron của hai nguyên tử A, B. 

Theo bài ra tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78 

=> Z + N + E + Z' + N' + E' = 78 . 

hay :      (2Z + 2Z' ) + (N + N')     = 78 (1) 

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt

        =>     (2Z + 2Z' ) - (N + N')     = 26 (2)    

Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt     
      =>           (2Z -  2Z' )    = 28                     

 hay :          (Z -  Z' )     = 14  (3) 

Lấy (1) + (2) sau đó kết hợp với (3) ta có: 

Z = 20 

Z' = 6    

Vậy  

A là Ca  

B là C.      

Xem thêm

↪ Lý thuyết và bài tập về nguyên tử, hệ thống tuần hoàn


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top