[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây


Trắc nghiệm điều hòa sinh sản
Câu 1. Hoocmon FSH và LH do tuyến nội tiết nào tiết ra?
A. Tuyến yên               
B. Tuyến tùng                 
C. Tuyến thượng thận          
D. Tuyến giáp

Câu 12. Tinh hoàn sản sinh ra hoocmon:
A. FSH            
B. LH               
C. Ơstrogen           
D. Testosteron
Câu 3. Trong cơ chế điều hòa sinh sản, hoocmon FSH ở người nam có vai trò:
A. Kích thích vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng
B. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng
C. Kích thích tế bào kẽ tiết Testosteron              
D. Điều hòa tuyến yên tiết LH
Câu 4. Quá trình chín và rụng của trứng diễn ra theo chu kì là do ảnh hưởng của:
A. Điều kiện môi trường biến động theo chu kì   
B. Các nhân tố bên trong biến động theo chu kì
C. Hoat động của hệ nội tiết biến động theo chu kì        
D. Nồng độ hoocmon sinh dục biến động theo chu kì
Câu 5. Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ơstrogen) có thể tránh được mang thai vì:
A. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi  giảm tiết GnRH, FSH và LH à trứng không chín và rụng
B. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi  tăng tiết GnRH, FSH và LH à trứng không chín và rụng
C. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi  giảm tiết GnRH, FSH và LH à trứng không chín và rụng
D. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi  tăng tiết GnRH, FSH và LH à trứng không chín và rụng
Câu 7: Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:
A. Hệ thần kinh.                             
B. Các nhân tố bên trong cơ thể.
C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.   
D. Hệ nội tiết.
Câu 8: FSH có vai trò:
A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron
C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
D. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
Câu 9: LH có vai trò:
A. Kích thích phát triển nang trứng.
B. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
C. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.
D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.                    
Câu 10:Thể vàng tiết ra những chất nào?
A. Prôgestêron và  Ơstrôgen.                      
B. FSH, Ơstrôgen.
C. LH, FSH.                                                
D. Prôgestêron, GnRH
Câu 11: Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng:
A. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH.
B. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.
C. Kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
D. Gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
Câu 12: Testôstêron có vai trò:
A. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra FSH.
C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
Câu 13: Prôgestêron và Ơstrôgen có vai trò:
A. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
B. Kích thích phát triển nang trứng.
C. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.
D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.
Câu 14: Khi nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao có tác dụng:
A. Gây ức chế ngược lên tuyến yênvà vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
B. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH.
C. Kích thích tuyến yênvà vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
D. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.
Câu 15: Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình trinh sinh trùng khi:
A. Nồng độ GnRH giảm.                         
B. Nồng độ FSH và LH ccao.
C. Nồng độ prôgestêrôn cao                     
D. Nồng độ testôstêrôn cao.
Câu 16: Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh tinh trùng khi:
A. Nồng độ GnRH cao.                     
B. Nồng độ testôstêron cao.
C. Nồng độ testôstêron giảm.            


D. Nồng độ FSH và LH giảm.
Câu 17. Ở nữ giới , prôgestêrôn được tiết ra từ
A. Vùng dưới đồi.
B. Tuyến yên.
C. Nang trứng.
D. Thể vàng.
Câu 18. Kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng là :
A. Hoomôn FSH.
B. Hoocmôn GnRH.
C. Hoocmôn LH.
D. Hoocmôn ICSH.
Câu 19. Kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testôtêrôn là:
A. Hoocmôn FSH.
B. Hoocmôn LH.
C. Hoocmôn GnRH.
D. Hoocmôn ICSH.
Câu 20. Có thể điều hòa sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào?
A.  Cơ chế điều hòa sinh trứng và điều hòa sinh tinh.
B. Cơ chế điều hòa sinh trưởng.
C. Cơ chế điều hòa phát triển.
D. Cơ chế cách li.
Câu 21.Vì sao cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng đều được thực hiện theo cơ chế ngược?
A. Vì ơstrôgen và prôgestrôn tác động thông qua vùng dưới đồi ức chế tuyến yên tiết FSH và LH.
B. Vì ơstrôgen và prôgestrôn tác động thông qua vùng dưới đồi kích thích tuyến yên tiết FSH và LH.
C. Vì FSH và LH tác động thông qua vùng dưới đồi kích thích tuyến yên tiết ơstrôgen và prôgestrôn.
D. Vì FSH và LH tác động thông qua vùng dưới đồi ức chế tuyến yên tiết ơstrôgen và prôgestrôn.

Câu 22. Yếu tố có vai trò chủ yếu tác động đến quá trình sinh tinh và sinh trứng ở người và động vật là
A. hoocmôn.
B. dinh dưỡng.
C. tuổi
D. di truyền

Câu 23. Ở giai đoạn sinh sản, căng thẳng thần kinh kéo dài sẽ có thể
A. gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng.
B. gây ức chế quá trình trứng chín và rụng, làm thay đổi sản sinh tinh trùng.
C. gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm tăng sản sinh tinh trùng.
D. gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm  sản sinh tinh trùng.
Câu 24. Yếu tố nào dưới đây có thể tác động lên hệ thần kinh và nội tiết của con cái làm thúc đẩy trứng chín và rụng từ đó ảnh hưởng đến hành vi của con cái?
A. Điều kiện thời tiết.
B. Điều kiện môi trường.
C. Yếu tố xã hội.
D. Sự hiện diện và mùi của con đực.

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top