[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Trắc nghiệm online sinh sản hữu tính ở động vậ

Phần câu hỏi (Làm trực tuyến phía dưới)
Câu 1.  Sinh sản hữu tính ở hầu hết động vật là 1 quá trình gồm 3 giai đoạn nối tiếp là:
A. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng à thụ tinh tạo thành hợp tử à Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới.
B. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng  à Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới.
C. phát triển phôi và hình thành cơ thể mới   à thụ tinh tạo thành hợp tử à giảm phân hình thành tinh trùng và trứng .
D. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng à thụ tinh tạo thành hợp tử.
Câu 2. Những loài nào sau đây là động vật lưỡng tính ?
A. giun đất, ốc sên, cá chép.                      
B.giun đất, cá trắm.
C. giun đất, ốc sên                                              
D. Tằm, ong, cá.
Câu 3.  Các hình thức thụ tinh ở  động vật sinh sản hữu tính là
A. thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.           
B. tự thụ tinh và thụ tinh chéo.
B. thụ tinh ngoài và thụ tinh chéo.            
D. thụ tinh trong và tự thụ tinh.
Câu 4. Kiểu thụ tinh ở ếch là
A. Thụ tinh trong.                  
B. Thụ tinh ngoài.                  
C. tự thụ tinh.      
D. thụ tinh chéo.
Câu 5. Kiểu thụ tinh ở rắn là
A. Thụ tinh trong.                  
B. Thụ tinh ngoài.                  
C. tự thụ tinh.      
D. thụ tinh chéo.
Câu 6. Những loài nào dưới đây đẻ trứng?
A.Cá chép, ếch đồng, nhái, chim sẻ, gà, vịt, thú mỏ vịt
B. Cá chép, lợn, gà, chó mèo.
C. Trâu,  bò, ngựa, vịt.
D. Rùa, cá voi, sư tử, gà.
Câu 7. Những loài nào dưới đây đẻ con?
A. Cá chép, ếch đồng, nhái, chim sẻ, gà, vịt, thú mỏ vịt.          
B. Lợn,chó, mèo, trâu, bò, cá mập xanh
C. Trâu bò, ngựa, vịt.                                                          
D. Cá hồi, Cá trắm, ếch, voi
Câu 8. Điểm giống nhau giữa sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật là
A đều có sự kết hợp giao tử đực (n) và giao tử cái  tạo hợp tử (2n)
B. hợp tử (2n) phát triển thành cơ thể mới mang TTDT của bố, mẹ.
C. quá trình giảm phân hình thành giao tử, thụ tinh và phát triến của hợp tử
D. đều có sự thụ tinh kép.
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải là chiều hướng tiến hóa trong sự thu tinh ở động vật?
A. Từ thụ tinh ngoài tiến đến thụ tinh trong.            
B. Từ thụ tinh đơn tiến đến thụ tinh kép.
C. Từ thụ tinh cần nước tiến đến không cần nước.   
D. Từ tự thụ tinh tiến đến thụ tinh chéo.
Câu 10: Các loài động vật ở cạn không bao giờ:
A. Thụ tinh ngoài.     
B. Tự thụ tinh.          
C. Thụ tinh chéo.      
D. Thụ tinh trong.
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật?
A. Tạo ra số lượng cá thể lớn trong thời gian ngắn.
B. Cơ sở sinh học của hình thức này là quá trình nguyên phân.
C. Gồm 3 giai đoạn: giai đoạn tạo tinh trùng & trứng, giai đoạn thụ tinh, giai đoạn sau thụ tinh.
D. Tạo ra cá thể con giống nhau & giống hệt cá thể mẹ ban đầu.


         
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top