[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
PHÂN BÓN HOÁ HỌC
I. Những nhu cầu của cây trồng.
 1. Thành phần của thực vật.
Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong thực vật (90%). Trong thành phần các chất khô còn lại có đến 10% có đến 99% là những nguyên tố C, H, O, N, K, Ca, P, Mg, S, 1% là nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn, Fe, Mn.

 2. Vai trò của các nguyên tố hoá học đối với thực vật.
- Tham gia vào thành phần các chất cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan.


- Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lý trong cây

+ Thay đổi các đặc tính lý hóa của chất keo nguyên sinh

+ Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất

+ Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây

- Tăng tính chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường


II/Những phân bón hoá học thường dùng :
1/Phân bón đơn:
a/Định nghĩa :Phân bón đơn chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K).
b/Một số phân bón đơn thường dùng
- Phân bón đơn chỉ chứa1 tron 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm N, lân P, kali K.
Phân đạm: Một số phân đạm thường dùng là:
- Ure: CO(NH2)2 tan trong nước.


- Amoni nitrat: NH4NO3 tan trong nước.
- Amoni sunfat: (NH4)2SO4 tan trong nước.
Phân lân: Một số phân lân thường dùng là:
- Photphat tự nhiên: thành phần chính Ca3(PO4)2 không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.
- Supephotphat: là phân lân đã qua chế biến hoá học thành phần chính có Ca(H2PO4)2 tan trong nước.
Phân kali: KCl, K2SO4

2/Phân bón kép:
a. Định nghĩa: Phân bón kép có chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng N,P,K.
b. Cách tạo ra phân bón kép : Hỗn hợp những phân bón đơn được trộn với nhau theo một tỉ lệ lựa chọn thích hợp với từng loại cây trồng hoặc tổng hợp trưc tiếp bằng phương pháp hoá học

3. Phân vi lượng: chứa 1 lượng rất ít các nguyên tố hoá học dưới dạng hợp chất cần thiết cho sự phát triển của cây: B, Zn, Mn.....
BT1: Tính thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong đạm ure CO(NH2)2.
(M=60;    %C=20%;     %O=26,67%;       %N=46,67%;   %H=6,66% )
BT2: Một loại phân đạm có tỉ lệ về khối lượng của các nguyên tố như sau:
%N=35%;  %O=60% còn lại là H. Xác định CTHH của loại phân đạm nói trên.
(%H=5%   x:y:z=35/14: 60/16 :5/1=2:3:4  => CTHH: NH4NO3)
Liên quanKiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9


Nếu các bạn thấy bài viết có ích,  Bạn hãy  bấm vào đây!
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top