[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Đề kiểm tra Hóa học lớp 9 có đáp án (Kiểm tra 1 tiết bài số 2)

ĐỀ BÀI:

PHẦN 1 . Trắc nghiệm khách quan
Hãy khoanh trong một chữ A hoặc B,C,D trước câu chọn đúng.1.  Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là :
A -  NaOH ; Al ; CuSO4 ; CuO
B -  Cu(OH)2 ; Cu; CuO; Fe
C - CaO ; Al2O3; Na2SO; H2SO4
D - NaOH ; Al; CaCO3 ; Cu(OH)2 ; Fe; CaO; Al2O3

2.  Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là :
A - H2SO4 ; CaCO3    ; CuSO4 ; CO2
B - SO2; FeCl3; NaHCO3; CuO
C - H2SO4 ; SO2 ; CuSO4; CO2 ; FeCl3 ; Al
D - CuSO4  ; CuO; FeCl3  ; SO2

3.  Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch CuCl2 là :
A - NaOH; Fe; Mg; Hg
B - Ca(OH)2 ; Fe; Mg; AgNO3 ; Ag
C - NaOH; Fe; Mg; AgNO3  ; Ca(OH)2
D - Ag, KOH, H2SO4, AgNO3

PHẦN 2 : Tự luận 

Câu 1: Viết PTPƯ thực hiện dãy biến hoá sau:
              (1)                 (2)                     (3)              (4)
CuSO4 --->   CuCl2  ---> Cu(OH)2 --->  CuO    --->    Cu(NO3)2
Câu 2: Có ba lọ không nhãn mỗi lọ đựng một dd muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy trình bày PP nhận biết từng lọ. Viết PTPƯ.
Câu 3: Dẫn từ từ 2,24 lit CO2 (đktc) vào một dd có hoà tan 10g NaOH, sản phẩm là một muối trung hoà.
a. Chất nào đã lấy dư và dư bao nhiêu gam?
b. Xác định khối lượng muối thu được sau PƯ.
c. Cho toàn bộ sản phẩm thu được ở trên tác dụng với dd HCl dư, tính thể tích khí thoát ra ở đktc và khối lượng muối tạo thành.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤMI. Phần trắc nghiệm: Đúng mỗi ý 1đ
1, D          2, C         3, C
II. Phần tự luận:
Câu 1: (2đ) Mỗi PƯ đúng 0,5 đ
CuSO4 + BaCl2           CuCl2 + BaSO4
CuCl2 + 2NaOH         Cu(OH)2 + 2NaCl
Cu(OH)2             CuO + H2O
CuO + 2HNO3           Cu(NO3)2 + H2O
Câu 2: (2đ)
Thực nghiệm với lượng nhỏ mỗi chất.
Dùng dd AgNO3 nhận ra NaCl có kết tủa trắng xuất hiện.
AgNO3 + NaCl            AgCl + NaNO3
Dùng dd Ba(NO3)2 nhận ra CuSO4 có kết tủa trắng xuất hiện.
Ba(NO3)2 + CuSO4           BaSO4 + Cu(NO3)2
Chất còn lại là AgNO3.
Câu 3: (3đ)
a. PT: CO2 + 2NaOH          Na2CO3 + H2O          (0,5đ)
b. nCO2 = 0,1; nNaOH=0,25                                    (0,5đSo sánh :        => NaOH dư.
nNaOH PƯ=0,2 mol   => dư NaOH 0,05 mol=2g  (0,5đ)
mNa2CO3 = 0,1 . 106 =10,6g  (0,5đ)
c. PT: NaOH + HCl           NaCl + H2O
          0,05                         0,05
Na2CO3 + 2HCl          NaCl + H2O + CO2
 0,1                             0,1                  0,1
nKhí= 0,1.22,4=2,24lit
nmuối=0,05 + 0,1 = 0,15mol
m Muối = 0,15.58,5=8,775g
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9Nếu các bạn thấy bài viết có ích,  Bạn hãy  bấm vào đây!
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top