[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXÍT
I/Tính chất hoá học
1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị
-dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ


2. Axit tác dụng với kim loại:
Dd axit tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro
Zn+2HClàZnCl2+H2
2Al+6HCl    -- >      2AlCl3+3H2
  r     dd                    dd         k
Fe+H2SO4    -- >       FeSO4+H2
  r      dd                    dd         k
KL:  Nhiều dd axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng hiđro.
Chú ý: HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại không giải phóng khí hiđro

3.Axit tác dụng với bazơ:
Cu(OH)2+2HClàCuCl2+ 2H2O
Cu(OH)2+H2SO4 à CuSO4+2H2O
2NaOH+H2SO4      à         Na2SO4+ 2H2O
- Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước
-Pứ của axit với bazơ được gọi là pứ trung hoà

4. Axit tác dụng với oxit bazơ :
Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước
CuO+ 2HCl à CuCl2 + H2O
Fe2O3+6HCl     à    2FeCl2+3H2
KL: Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước

5. Axit còn tác dụng với muối
H2SO4+BaCl2          à        BaSO4+2HCl
Dd         dd                                        dd
KL: Muỗi có thể tác dụng với axit, sản phẩm là muối mới và axit mới.
II. Axít mạnh và axít yếu :
1. Axít mạnh: HCl ,HNO3 , H2SO4
2. Axít yếu: H2S, H2CO3,..
Bài tập


Trình bày PPHH nhận biết các dd không màu: NaCl, NaOH, HCl.
Giải
-         Cho một ít kim loại Zn hoặc Al vào ống nghiệm 1.
-         Cho một ít vụn đồng vào ống nghiệm 2.
-         Nhỏ 1-2ml HCl vào hai ống nghiệm trên.

BT2: Viết PTPƯ khi cho dd HCl vào:
- Magie.                                 - Sắt III hiđroxit.
- Kẽm oxit.                            - Nhôm oxit.
BT3: Hoà tan 4g sắt III oxit bằng một khối lượng dd H2SO4 9,8% vừa đủ.
a. Tính khối lượng dd H2SO4 đã dùng.
b. Tính nồng độ % dd thu được sau PƯ.
(mddH2SO4=75g  C%=12,66%)
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9, Lớp 9, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top