[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


Unit 3. BECOMING INDEPENDENT
Part VI. WRITING
Exercise 13. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Unit 3. BECOMING INDEPENDENT
Part VI. WRITING
Exercise 13. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
136. Tom reviewed the lessons carefully. He could finish the test very well.
A. Tom reviewed the lessons carefully whereas he could finish the test very well.
B. Tom reviewed the lessons carefully; therefore he could finish the test very well.
C. If Tom reviewed the lessons carefully, he could finish the test very well.
D. Although Tom reviewed the lessons carefully, he could finish the test very well.
137. There are many things I have to do before going home. Cleaning, packing and saying goodbye to you are some.
A. If I can do anything before going home, I will do the cleaning, packing and say goodbye to you.
B. Although I want to do many things before going home, I have done cleaning, packing and said goodbye to you.
C. There are many things I have to do before going home including cleaning, packing and saying goodbye to you.
D. Cleaning, packing and saying goodbye to you are everything I have to do before going home.
138. The room became hotter and hotter. I had to take off my sweater.
A. Unless the room became hotter and hotter, I had to take off my sweater.
B. Although the room became hotter and hotter, I had to take off my sweater.
C. The room became hotter and hotter but I had to take off my sweater.
D. The room became hotter and hotter so I had to take off my sweater.
139. He worked the whole night last night. His eyes are red now.
A. If he didn't work the whole night, his eyes wouldn't be red now.
B. Unless he worked the whole night last night, his eyes were red now.
C. If he hadn't worked the whole night last night, his eyes wouldn't be red now.
D. He worked the whole night last night otherwise his eyes were red now.
140. It might be my opinion. My mother is the best cook in the world.
A. People said that my mother is the best cook in the world.
B. In my opinion, my mother is the best cook in the world.
C. My mother is believed to be the best cook in the world.
D. I am not so sure about the fact that my mother is the best cook in the world.

  Unit 3. BECOMING INDEPENDENT
(Bài tập Tiếng Anh lớp 11 có đáp án Unit 3 - Phần 6)


Liên quan
==> Tất tần tật kiến thức Tiếng Anh 11
==> Tìm hiểu kiến thức Tiếng Anh 11 - UNIT 3
English, English 11, Học tiếng Anh, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Tiếng Anh, Tiếng anh 11,

Đáp án

Hướng dẫn xem đáp án

- Bước 1: Soạn tin: HS 35063 gửi  8785

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Xem bài để xem đáp án


Nhập mã:

Lưu ý: Phí tin nhắn 15k
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top