[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

CHƯƠNG 6:    DUNG DỊCH: DUNG DỊCH

                                                   CHƯƠNG 6:    DUNG DỊCH: DUNG DỊCH
I. Dung môi – chất tan – dung dịch
1. Thí nghiệm
-Thí nghiệm 1: làm thí nghiệm đường tan vào nước tạo thành nước đường (là dung dịch đồng nhất).
-Thí nghiệm 2:-làm thí nghiệm.
+ Cốc 1: nước không hoà tan được dầu ăn.
+ Cốc 2: dầu hoả hoà tan được dầu ăn tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
-Dầu ăn: chất tan.
-Dầu hoả: dung môi.


2. Khái niệm
a. Dung môi: Dung môi là chất có khả năng hoà tan  chất khác để tạo thành dung dịch. (Thường là nước)
b.Chất tan : Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.
c.Dung dịch : Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
m(dd)= m (ct)  + m (dm)
II. Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa
Làm thí nghiệm 3.
- dung dịch nước đường vẫn có khả  năng hoà tan thêm đường.
-Dung dịch nước đường không thể hoà tan thêm đường (đường còn dư).
Kết luận


Ở một t0 xác định:
- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan
- Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
III. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.
- Làm thí nghiệm: cho vào cốc nước 5g muối ăn.
+Cốc I: muối tan chậm.
+Cốc II, III: muối tan nhanh hơn cốc I (IV).
+Cốc IV: tan nhanh hơn cốc I nhưng chậm hơn cốc II & III.

Muốn quá trình hoà tan chất rắn xảy ra nhanh hơn, ta thực hiện 1, 2 hoặc cả 3 biện pháp sau:
-3 biện pháp:
+Khuấy dung dịch: tạo ra sự tiếp xúc giữa chất rắn và các phân tử nước.
+Đun nóng dung dịch: phân tử nước chuyển động nhanh hơn tăng số lần va chạm giữa phân tử nước và chất rắn.
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top